Noorashidah Binte Minhaj | Pergas Blog

authors

Noorashidah Binte Minhaj

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Penulisan

1. (2012). Kaedah menangani stress dalam pengurusan Islam: kajian terhadap staf di Pergas. Tesis Kajian Ilmiah bagi ijazah Sarjana Muda Syariah, Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Jabatan Siasah Syar’iyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 70 hal.

Satu tinjauan tentang kaedah menangani stress, mengkaji stress pekerjaan dan mengenalpasti faktor berlakunya stress. Data dikumpulkan dari 24 staf menggunakan soal selidik.

Asatizah – Cabaran & Peluang

Islam & Psikologi

other authors