Nurhidia Suzieyanti Binte Suleimee | Pergas Blog

authors

Nurhidia Suzieyanti Binte Suleimee

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, (Fiqh & Usul Fiqh) (Syariah) Universiti Yarmouk, Irbid, Jordan

Pekerjaan:

Early Childhood Educator, En-Naeem Mosque Kindergarten Part-time Arabic Tutor

Penulisan

1. (2012).Berpijak di bumi Urdun. Al-Busyra: Wadah Informasi MWTI, hal. 23.

Perkongsian pengalaman semasa penulis menuntut di Universiti Yarmouk, Irbid, Jordan. Keunikan sistem pembelajaran di sini ialah pelajar-pelajarnya boleh memilih sendiri pelajaran, pensyarah-pensyarah dan jangkamasa pembelajaran yang diinginkan.

Asatizah – Cabaran & Peluang

Pendidikan Islam

Travelog

other authors