Nuritah Binte Abdul Rahim | Pergas Blog

authors

Nuritah Binte Abdul Rahim

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Akidah dan Pemikiran Islam), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia

Pekerjaan:

Pensyarah, Andalus Corporation

Penulisan

1. (2011). Pergerakan dakwah Singapura (PERDAUS): kajian terhadap langkah membenteras ajaran sesat di Singapura. Kajian Ilmiah (B.A.) Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2010/2011. Tesis yang tidak diterbitkan.

Organisasi Islam

Ajaran Sesat

Dakwah

other authors