Nurulhuda Binte Mohd Hashim | Pergas Blog

authors

Nurulhuda Binte Mohd Hashim

Latar belakang pendidikan:

Diploma (Tahfiz Al-Quran dan Dakwah), Darul Quran (Jakim), Selangor, Malaysia
Sarjana Muda (Bahasa dan Linguistik Arab), Universiti Putra, Malaysia
Sarjana (Bahasa Arab), Universiti Putra, Malaysia
Sijil Kursus Penterjemahan Am, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)

Pekerjaan:

Pensyarah Kolej Hafiz, Kelang, Selangor, Malaysia
Penulis & Penyunting, Majalah Gen-Q, Malaysia

Penulisan

1. (2012, Jan). Pengaruh maklumat linguistik qari terhadap waqaf dan ibtida’: satu tinjauan awal. Dalam Dinamika ilmu qiraat sebagai sumber turath (warisan ilmu Islam). Prosiding Seminar Serantau Maqasid Al-Quran. Penyunting, Haziyah Hussin dan Khairuddin Mohd. Amin. (s.l.)

Seminar Serantau Maqasid al-Quran anjuran bersama Darul Quran Singapura dan Jabatan al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Institut Islam Hadhari, Malaysia.

Al-Quran – Tajwid

2. (2012, Sep). Strategi memori Islami dalam penghafalan hadith Nabawi. Kertas kerja. Dalam World Conference On Islamic Thought, (WCIT), KUISAS.

Hadis – Metodologi Muhaddis

3. (2012, Okt). Kesesuaian terjemahan penentu ketepatan waqaf dalam al-Quran. Kertas kerja Dalam Seminar Serantau Bahasa Dan Kesusasteraan Arab Ketiga, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia.

Al-Quran – Tajwid

4. (2012, Dis). Aplikasi linguistik Arab terhadap bacaan Waqaf dan Ibtida’ dalam al-Quran. Tesis untuk ijazah Sarjana Sastera, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia. Tidak diterbitkan. 126 hal.

Membincangkan faktor-faktor kecenderungan responden dalam melakukan waqaf dan ibtida’, menganalisa aspek linguistik Arab dan menghurai keperluan penggunaannya dalam bacaan waqaf dan ibtida’.

Al-Quran – Tajwid

5. (2013, Jan). Warkah cinta ilahi. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 18.

Al-Quran – Adab

6. (2013, Feb). Cipta keserasian sebelum menghafal al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 19.

Al-Quran – Adab

Al-Quran – Kaedah Hafalan

7. (2013, Mac). Pengaplikasian linguistik Arab terhadap waqaf dalam bacaan al-Quran. The 3rd Annual International Quranic Conference (MUQADDAS), Universiti Malaya, Kuala Lumpur Malaysia. (s.l.)

Aplikasi dan pengaruh ilmu Bahasa Arab dalam bacaan al-Quran adalah signifikan untuk memahami al-Quran secara umum dan menentukan ketepatan makna dan struktur ayat dalam waqaf secara khusus.

Al-Quran – Tajwid

8. (2013, Mac). Saya suka al-Quran, tetapi… Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 20.

Al-Quran – Adab

9. (2013, Apr). Perkataan mulia memaut jiwa. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 21.

Al-Quran – Adab

10. (2013, Mei). Al-Quran hidup. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 22.

Al-Quran – Ulum

11. (2013, Jun). Rahsia di sebalik nama. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 23.

Al-Quran – Ulum

12. (2013, Jun). Pengaruh bahasa Arab terhadap kaedah waqaf: kajian terhadap ayat 25, 26 dan 85 dari Surah al- Baqarah. Tulisan bersama Abd. Rauf bin Hassan. International Journal on Quranic Research (IJQR) Vol.3, No. 4, hal. 121-136.

Objektif kajian ini ialah untuk mengetahui kecenderungan responden dalam melakukan waqaf, pengaruh Bahasa Arab dan menghurai keperluan penggunaan Bahasa Arab dalam bacaan waqaf.

Al-Quran – Tajwid

13. (2013, Jul). Metodologi penggunaan waqaf ibtida’ berwarna dalam al-Quran: Perbandingan antara mushaf di Malaysia dan Singapura. Kertas Kerja. Dalam Malaysian International Conference on Foreign Languages (MICFL), Universiti Putra Malaysia. (s.l.)

Al-Quran – Tajwid

14. (2013, Jul). Gembirakah aku bersama al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 24.

Al-Quran – Adab

15. (2013, Ogos). Wakaf dan Ibtida’: bahasa mencari makna. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 25.

Al-Quran – Tajwid

16. (2013, Sep). Interaksi bukti kesungguhan mendalami al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 26.

Al-Quran – Adab

17. (2013, Okt). Mentafsir al-Quran dengan al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 27.

Al-Quran – Tafsir

18. (2013, Nov). Al-Quran multi fungsi dan pembaca multi tugas. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 28.

Al-Quran – Adab

19. (2013, Dis). Terjemahan literal atau konteks, mana yang terbaik? Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 29.

Al-Quran – Terjemahan

20. (2014, Jan). Nota mini al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 30.

Al-Quran – Adab

21. (2014, Feb). Serupa tapi tak sama. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 31.

Al-Quran – Adab

22. (2014, Mac). Berkomunikasi dengan teknik al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 32.

Al-Quran – Adab

23. (2014, Apr). Apa itu Fihris?. Gen-q Manual Remaja Bertakwa. Isu 33.

Al-Quran – Adab

24. (2014, Mei). Anda mampu menjadi hafiz Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 34.

Al-Quran – Kaedah Hafalan

25. (2014, Jul). Kurangnya kita, bukti kesempurnaannya. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 36.

Al-Quran – Adab

26. (2014, Ogos). Jadilah komposer al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 37.

Al-Quran – Adab

27. (2014, Sep). 7 tip akrab bersama al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 38.

Al-Quran – Adab

28. (2014, Okt). Tips menjadi duta al-Quran. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 39.

Al-Quran – Adab

29. (2014, Nov). Di sebalik karakter seorang nabi. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 40.

Al-Quran – Adab

30. (2014, Dis). Apabila al-Quran bersuara. Gen-q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 41.

Al-Quran – Tajwid

31. (2015, Jan) Memahami bahasa harapan daripada al-Quran. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 42.

Selagi masih bernafas, selagi itu peluang dan harapan terbentang luas. Al-Quran ada menyebutkan bahawa putus asa bukan pilihan orang beriman.

Al-Quran – Tafsir

32. (2015, Feb). Tawaran dan bersyarat. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 43.

Al-Quran – Adab

33. (2015, Mac). Hanya sedikit yang didamba. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 44, hal. 56-57.

Kehidupan moden menyebabkan kita mengabaikan perkara yang dianggap remeh tetapi bermakna bagi orang lain. Keinginan untuk memiliki dan menghargai adalah fitrah, cuma kita tidak pasti cara untuk ‘memenangi’ hati dan lebih biasa ‘menunggu’ daripada ‘memulakan’.

Etika & Akhlak

34. (2015, Apr). Selagi ada kesempatan. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 45.

Kesibukan dalam kehidupan menyebabkan kita sentiasa bertangguh untuk membaca dan mengamati isi kandungan al-Quran.

Al-Quran – Adab

35. (2015, Mei). Warna warni dalam al-Quran. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 46.

Dunia tidak akan ceria tanpa warna. Begitu juga hidup tanpa al-Quran.

Al-Quran – Adab

36. (2015, Jun). Sejauh mana kesibukan kita? Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 47, hal. 62-63.

Allah mengurniakan dua anugerah yang hebat pada usia remaja iaitu nikmat kesibukan dan nikmat kelapangan. Kedua-dua anugerah ini perlu dimanfaatkan sebaiknya kerana ia adalah gambaran kehidupan semasa alam dewasa nanti.

Etika & Akhlak

37. (2015, Jul). Sayang ini milik siapa? Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 48, hal. 60-61.

Setiap insan sudah tentu ingin rasa sayang dan disayangi. Itulah lumrah kehidupan. Namun, kasih sayang dan pengharapan perlu ada carta dan limitnya.

Etika & Akhlak

38. (2015, Sep). Muslim mesti fleksibel. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 50, hal. 62-63.

Personaliti yang menarik memudahkan anda diterima dan disenangi ramai. Anda tidak perlu menjadi terlalu peramah atau pendiam. Jadilah diri sendiri namun, bijaklah menyesuaikan diri dengan situasi.

Etika & Akhlak

39. (2015, Okt). Muslim, namun boleh jadi kufur. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 51.

Akidah

40. (2015, Dis). Mulakan dengan sentuhan suci. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 53.

Etika & Akhlak

41. (2015, Dis). Tip mencari jalan keluar. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 54.

Etika & Akhlak

42. (2016, Jan). Nota ‘Pergi’ dalam al-Quran. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 55.

Al-Quran – Terjemahan

43. (2016, Feb). Aku sayang Allah? Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 56.

Al-Quran – Adab

44. (2016, Mac). Catatan kehidupan. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 57.

Al-Quran – Adab

45. (2016, Apr). 6 Cahaya ketenangan daripada jendela al-Quran. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 58.

Al-Quran – Adab

46. (2016, Jun). Salahkah bertanya? Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 60.

Al-Quran – Adab

other authors