Rahidah Binte Jemadi | Pergas Blog

authors

Rahidah Binte Jemadi

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia
Sarjana Muda, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Penolong Pengurus, Pembangunan Sosial Kluster Masjid Selatan Pusat, Muis

Penulisan

1. (2000, Apr). Kepelbagaian cinta… apa kata anda? Inabah, Jilid 4 Bil. 1, hal. 46- 47.

Huraian tentang cinta menurut pespektif Islam.

Etika & Akhlak

other authors