Razif Mustafa Bin Yasin | Pergas Blog

authors

Razif Mustafa Bin Yasin

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Bahasa Arab & Dirasah Islamiyah), Islamic Call College, Tripoli, Libya
Sarjana (Arabic as Second Language), Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)

Pekerjaan:

Guru Bahasa Arab, Madrasah Aljunied Al-Islamiah
Guru Sambilan, Institut Pengajian Islam Pergas (IPIP)

Penulisan

1. (2003). Tasmim Manhaj al-Ittisal al-Lughawi li al- Mudaris Al- Islamiyah (Resolusi memperkasakan Bahasa Arab komunikasi bagi madrasah-madrasah di Singapura). M.A Thesis, (Arabic as Second Language) Human Sciences, Faculty of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (IIUM).

Kajian ini bertujuan untuk membekalkan karyawan buku Bahasa Arab di madrasah-madrasah di Singapura (silibus komunikasi) dengan mengambil kira buku-buku teks Arab yang digunapakai fokus kepada penulisan dan pembacaan sahaja.

Bahasa Arab & Sastera Arab

other authors