Said Bin Ibrahim (1923-2001) | Pergas Blog

authors

Said Bin Ibrahim (1923-2001)

Latar belakang pendidikan:

Pernah menuntut di Masjidil Haram, Makkah, Saudi
Arabia

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas
Mantan Mufti, Sabah

Penulisan

1. (19–). 400 Soal jawab nikah kahwin. (s.l.)

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

2. (19–). Manasik haji dan umrah. (s.l.)

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

3. (19–). Fiqh Mazhab Syafi’e dan pendapat imam-imam Mazhab. (s.l.)

Fiqh 4 Mazhab

4. (19–). Perbandingan akidah dan fahaman umat Islam. (s.l)

Akidah

5. (19–). Huraian Asma ul-Husna. (s.l.)

Akidah

6. (19–). Jalan menghayati akidah Islam. (s.l.)

Akidah

7. (19–). Aqidah Ahli Sunnah Wal’Jamaah. (s.l.)

Akidah

8. (19–). Pelaksanaan hukum hudud. (s.l.)

Undang-Undang & Kehakiman

9. (1980). Asas kekeluargaan dalam Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Knight, 123 hal.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

10. (1996). Qanun Jinayah Syariyyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Quran dan hadith. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah, 514 hal.

Menjelaskan kedudukan hukuman hudud dalam Undang-Undang Islam menurut al-Quran dan hadis juga kitab-kitab empat mazhab termasuk kajian kes-kes sebenar.

Undang-Undang & Kehakiman

11. (1998). Jinayah murtad dari sudut hukum syarak dan perundangan Islam. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah, 213 hal.

Seorang murtad wajib dibunuh kerana dihukumkan sebagai kafir Harbi jika mereka enggan bertaubat seperti ketentuan Allah S.W.T. dan Rasulullah S.A.W. di dalam al-Quran dan hadis.

Akidah, Undang-Undang & Kehakiman

12. (2000). Minhaj ilmu fiq Al-fiqh wadhih ‘ala mazhab al-iman asy-Syafi’I Rahimahullahu ta’ala. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah.

Fiqh Syafi’i

other authors