Sallim Bin Jasman | Pergas Blog

authors

Sallim Bin Jasman

Latar belakang pendidikan:

Sijil Tertinggi (Syariah) Kolej Islam Malaya (setaraf Sarjana Muda, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir)
Diploma (Pendidikan), Kolej Islam Muhammadiyah (KIM), Singapura

Pekerjaan:

Presiden Kanan, Mahkamah Syariah Singapura (1999 –
2006)
Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (1968). Perkembangan Islam di-Singapura. Petaling Jaya: Kolej Islam Malaya, 72 hal.

Masyarakat Melayu / Islam Singapura

2. (1997, Mar – Apr). Sistem pentadbiran Mahkamah Syariah di Singapura. Warita, Bil. 109. hal. 14.

Latar belakang Mahkamah Syariah, struktur dan bidang kuasanya dibincangkan. Prosedur membuat pengaduan, proses pendaftaran perceraian dan jenis-jenis kes yang dirujukkan termasuk proses pemohonan sijil warisan juga dijelaskan.

Organisasi Islam

3. (2001). Undang-undang pentadbiran Islam dan Mahkamah Syariah Singapura. Dalam Seminar serantau undang-undang dan peraturan perlindungan serta memajukan syariah dan umat Islam di rantau ASEAN, 2001, Pahang, Malaysia. 17 hal.

Undang-Undang & Kehakiman

other authors