Shaira Binte Ihsan | Pergas Blog

authors

Shaira Binte Ihsan

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Usuluddin, Takhassus Aqidah dan Da’wah) Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Negara Brunei Darussalam

Penulisan

1. (2017, Sep-Dis). Negara Brunei Darussalam di hati. Ar-Risalah, 25, hal. 16-18.

Perkongsian pengalaman mahasiswi tahun akhir dalam pengajian usuluddin, takhassus aqidah dan da’wah di Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Negara Brunei Darussalam.

Asatizah – Cabaran & Peluang

Travelog

other authors