Sheikh Abdullah Basmeih (1915-1996) | Pergas Blog

authors

Sheikh Abdullah Basmeih (1915-1996)

Latar belakang pendidikan:

Pernah menuntut di Masjidil Haram, Makkah

Pekerjaan:

Mufassir, Penterjemah & Penulis

Penulisan

1. [19–]. Berjihad pada jalan Allah. [s.l.]

Jihad

2. [19–]. Isteri-isteri Nabi. [s.l.]

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

3. [19–]. Kesatuan hukum-hukum Islam. [s.l.]

Undang-Undang & Kehakiman, Syariat Islam

4. [19–]. Panduan sembahyang untuk kanak-kanak. [s.l.]

Fiqh Ibadat – Solat

5. [19–]. Pengertian ayat-ayat al-Quran (Bacaan qari-qariah) di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. (Jawi dan Rumi). Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri, Malaysia.

Al-Quran – Tafsir

6. [19–]. Perempuan dan pilihan raya (Fatwa Ulama Al Azhar Mesir). [s.l.]

Wanita – Hak & Tanggungjawab

7. [19–]. Puteri-puteri Nabi. [s.l.]

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

8. [19–]. Qadha dan Qadar. [s.l.]

Akidah

9. [19–]. Sejarah hidup Abu Bakar Al Siddik (2 penggal). [s.l.]

Sejarah Khulafa Rasyidin, Sahabat & Tabiin

10. (19–). Sejarah hidup baginda Ali (2 penggal). [s.l.]

Sejarah Khulafa Rasyidin, Sahabat & Tabiin

11. (19–). Sejarah hidup Siti Aishah isteri Rasulullah (2 penggal). [s.l.]

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

12. (19–). Sejarah hidup Rasulullah (4 penggal). [s.l.]

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

13. (19–). Sejarah hidup Saidina Hussein (2 penggal). [s.l.]

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W & Ahli Bait

14. (19–). Wakil rakyat dalam Islam. [s.l.]

Kepimpinan & Tanggungjawab

15. (19–). Ta’asub. [s.l.]

Etika & Akhlak

16. (19–). Tariq bin Ziad (2 penggal). [s.l.]

Sejarah Khulafa Rasyidin, Sahabat & Tabiin

17. (19–). Tauhid. [s.l.]

Akidah

18. (19–). Sejarah hidup Othman bin Affan (2 penggal). [s.l.]

Sejarah Khulafa Rasyidin, Sahabat & Tabiin

19. (19–). Sejarah hidup Umar bin Al Khattab (4 penggal). [s.l.]

Sejarah Khulafa Rasyidin, Sahabat & Tabiin

20. [19–]. Sejarah hidup Khalid Al Walid. [s.l.]

Sejarah Khulafa Rasyidin, Sahabat & Tabiin

21. [19–]. Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian al- Quran (30 juz). Diterjemah serta diberi penjelasan oleh Sheikh Abdullah Basmeh. Kuala Lumpur: Darul Fikir, hal. 1760.

Al-Quran – Tafsir

22. (1952). Perempuan Islam oleh Sheikh Asshahid Hassan al Bana. Di Melayukan oleh Abdullah Basmeh. Teks dalam Jawi. Singapore: Qalam, 1952. 35 hal.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

23. (1956). Bilal tukang bang Rasulullah. Singapura: Qalam, 100 hal.

Sejarah Khulafa Rasyidin, Sahabat& Tabiin

24. (1962). Muslim kechil: panduan kanak-kanak belajar sembahyang lelaki dan perempuan (Jawi). Singapura: Maktabah Sulaiman Mar’ie.

Fiqh Ibadat – Solat

25. (1963). Muqaddam al-Quran dan Juzuk ‘Amma (Jawi): bergantung tafsirnya dalam Bahasa Melayu. Singapura: Maktabah Sulaiman Mar’ie.

Al-Quran – Tafsir, Al-Quran – Tajwid

26. (1964). Sejarah Islam bagi sekolah2 menengah kerajaan seluroh Persekutuan Tanah Melayu (3 penggal). Teks dalam Jawi. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Pengetahuan Islam – Teks

27. (1966). Intisari al-Quran (2 penggal) oleh Almarhum Fadzilah Al Sheikh Muhamad Shaltut. Diterjemah oleh Abdullah Basmeh. Singapura: Pustaka Nasional. (Microfrm) London Reprographic Section, British Library.

Al-Quran – Tafsir

28. (1967). Panduan Wanita (mengenai iman, Islam dan hukum ibadat). Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri Malaysia.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

29. (1972). Tafsir al-Quran (Pimpinan Al-Rahman) tiga jilid (30 juzuk), 1968, 1970 dan 1972. Diterjemah serta diberi penjelasan oleh Sheikh Abdullah bin Mohd. Basmeh. Teks dalam Jawi. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri, Malaysia. 591 hal.

Tafsiran teks Rumi 30 juz dalam satu jilid bersaiz kecil.

Al-Quran – Tafsir

30. (1974). Mastika Hadith Rasulullah. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri.

Hadis – Syarah

31. (1977). Kedudukan masjid dalam Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri.

Masjid – Sejarah & Peranan

32. (1982). Salahudin Al Ayubi. 4 penggal (microform). Diterjemahkan oleh Abdullah Basmeh. Teks dalam Jawi. Singapura: National Library.

Sejarah Khulafa’ Rasyidin, Sahabat & Tabiin

33. (1984). Panduan Rasulullah Sallalahualaihi Wasallam mengenai zakat, sadaqah dan khairat. Kuala Lumpur: Bahagian Agama, Jabatan Perdana Menteri, Teks dalam Jawi. 221 hal.

Islam menggalak umatnya mencapai taraf hidup mulia dengan memanfaatkan segala nikmat selain menyediakan bekal untuk kebahagiaan akhirat. Tujuan zakat dalam pembentukan masyarakat yang adil lagi berkasih sayang dihuraikan.

Fiqh Ibadat – Zakat

34. (1993). Panduan mengurus jenazah. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, Malaysia. 111 hal.

Ahwal Syahsiah – Pengurusan jenazah

35. (2006). Mushaf Tajwid: beserta terjemahan ke dalam Bahasa Malaysia. Terjemahan Abdullah Basmeh. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Iltizam para qari dengan ilmu dan hukum tajwid, membaca al-Quran dengan bacaan sanad riwayat Hafs. Kod warna-warni bagi 28 jenis hukum tajwid sebagai panduan bacaan yang betul.

Al-Quran – Tajwid

36. (2007). Tafsir Ar-Rahman: interpretation of the meaning of the Quran. 30 parts. Translated and commentary by Sheikh Abdullah Basmeh. Putrajaya: Dept. of Islamic Development, Malaysia. 1317 p.

Al-Quran – Tafsir

other authors