Sirat Bin Abdul Karim | Pergas Blog

authors

Sirat Bin Abdul Karim

Tiada butiran peribadi

Penulisan

1. (1983, Jun). Renungan Ramadan. Suara Muhammadiyah, hal. 16-17.

Penjelasan tentang ciri-ciri golongan yang menjadi murtad. Menurut hukum Islam, seseorang yang menjadi murtad dan kafir harus ditangkap dan diminta bertaubat agar kembali kepada Islam.

Akidah, Etika & Akhlak

other authors