Siti Hasnah Bte Aswan | Pergas Blog

authors

Siti Hasnah Bte Aswan

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Yayasan Pengajian Tinggi Islam, Kelantan
Sarjana Muda (Syariah), Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Guru Agama Sambilan, Masjid Al-Khair

Penulisan

1. (1987). Beberapa aspek anak-anak yatim di Singapura. Dalam Inspiration: 50th Anniversary and Official Opening, 15th March 1987, hal. 122-125.

Mengupas sejarah Darul Ihsan sejak ditubuhkan sebagai “Malja Al-Aitam” pada tahun 1904. Dengan adanya rumah tumpangan Darul Ihsan dan Darul Ihsan Lilbanat, masalah dan pendidikan anak-anak yatim dapat ditangani.

Masyarakat Melayu/Islam Singapura Organisasi Islam

other authors