Siti Masturah Binte Ibrahim | Pergas Blog

authors

Siti Masturah Binte Ibrahim

Latar belakang pendidikan:

Sarjana (Pendidikan Islam) Jabatan Fiqh & Usul Fiqh, Universiti Damsyik, Syria

Pekerjaan:

Guru, Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiyah
Pensyarah, Jamiyah Business School

Penulisan

1. (2011). Athar al-mustajiddat fi al-tib ‘ala ahkam al-haid wa al-nifas. Thesis for Master in Islamic Education, Department of Fiqh & Usul Fiqh, Universiti of Damsyik, Syria.

Tesis yang mengkaji tentang kesan perkembangan perubatan terhadap hukum-hukum haid dan nifas.

Fiqh Ibadat, Fiqh Kontemporari

other authors