Syed Ahmad Muhammad Al-Jufri | Pergas Blog

authors

Syed Ahmad Muhammad Al-Jufri

(Tiada butiran peribadi)

Penulisan

2812. (1982). Mabadi durus al-lughatul al-Arabiah (Permulaan pelajaran bahasa Arab), Juz Aththalith. Singapura: Penerbitan Solo Enterprises, 73 hal.

Pelajaran bahasa Arab peringkat asas yang disertai dengan ilustrasi.

Bahasa & Sastera Arab

other authors