Syed Muhammad Bin Alwi Al-Idrus (1915-1969) | Pergas Blog

authors

Syed Muhammad Bin Alwi Al-Idrus (1915-1969)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Madrasah Al-Attas, Johor Bahru, Malaysia

Pekerjaan:

Mudir, Madrasah Aljunied Al-Islamiah (1963-1967)

Penulisan

1. (1964). Nahu Arabi Al-Jadid (Juz 1-3). Singapura: Pustaka Nasional, 172 hal. Diterbit semula: (2002-2012). Singapura: Pustaka Nasional, 172 hal.

Buku teks asas pengenalan bahasa Arab yang amat popular di Singapura dan masih digunakan oleh pelajar-pelajar madrasah kini. Dihasilkan semasa beliau menjadi mudir Madrasah Al-Junied Al-Islamiah.

Bahasa & Sastera Arab

2. (1970). Madrasah Al-Junied yang saya kenali. Dalam 1970 Alhidayah 1390. Singapura: Singapura: Madrasah Aljunied Al-Islamiah, hal. 25-26.

Pendidikan Islam – Madrasah

other authors