Syed Othman Bin Ahmad Alkaff | Pergas Blog

authors

Syed Othman Bin Ahmad Alkaff

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Kepujian), Pendidikan, Universiti
Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, Malaysia
Sarjana, Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling),
Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, Malaysia

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (2010). Kemurungan di kalangan warga tua. M.A. Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 141 hal. Diterbit semula : (2010). Kemurungan di kalangan warga tua. Tulisan bersama Dr Mohamed Shariff Mustafa. Johor Baharu: Mohamed Shariff Mustafa, 141 hal.

Kajian deskriptif tentang kemurungan di kalangan warga tua di Rumah Tumpangan Darul Takrim, Jamiyah Singapura. Hasil dapatan menunjukkan kesan warga tua di sana adalah kritikal.

Masyarakat Melayu/Islam Singapura

stories from the author

KEHIDUPAN MUSLIM

atasi-kemurungan-dengan-zikir-1
Atasi Kemurungan Dengan Doa Dan Zikir

Dipandang dari sudut kesihatan jiwa, doa dan zikir mengandungi unsur psikoteraputik yang mendalam. Terapi psikokeagamaan tidak kurang penting dibandingkan dengan…

  • 844
  • 0

other authors