Syed Sheikh Al-Hadi (1867-1934) | Pergas Blog

authors

Syed Sheikh Al-Hadi (1867-1934)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan sekolah agama dan pondok pengajian di Pulau Penyengat, Riau, Indonesia dan Kuala Terengganu, Malaysia. Juga di Makkatul Musyarafah, Makkah dan Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Pengasas, Madrasah Al-Iqbal, Singapura (1907)
Madrasah Al-Hadi, Melaka, Malaysia (1917)
Mudir, Madrasah Al-Masyhur Al-Islamiah, Pulau Pinang, Malaysia (1916)
Antara pengasas dan penulis majalah-majalah “Al-Imam” (1906) & “Al-Ikhwan” (1926)

Penulisan

1. (1922). At-tarikhul Islam. Singapore: Al-Imam Printing Press.

Sejarah Islam

2. (1927). Tafsir Juz Amma. Penang: Jelutong Press.

Al-Quran – Tafsir

3. (1928). Tafsir al-Fatihah. Penang: Jelutong Press.

Al-Quran – Tafsir

4. (1930). Alam perempuan. Penang: Jelutong Press.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

5. (1931). Kitab agama Islam dan akal. Penang: Jelutong Press.

Pengetahuan Islam

6. (1931). Kitab agama Islam, i’tiqad dan ibadat. Penang: Jelutong Press.

Fiqh Ibadat, Pengetahuan Islam

7. (1933). Hadiah kebangsaan. Penang: Jelutong Press.

Pengetahuan Islam

other authors