Zanaria Binte Jusary | Pergas Blog

authors

Zanaria Binte Jusary

Latar belakang pendidikan:

Diploma in Usuluddin (Teologi Islam) Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS, Malaysia)
Sarjana Muda Usuluddin (Tafsir), Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Pengurus, Unit Pendidikan Strategik, Muis

Penulisan

1. (2015, Mei-Ogos). Surah an-Nisaa’: Apa ada pada nama? Tulisan bersama Mohammad Yusri Yubhi Mohd. Yusoff dan Khairunnisaa Abdul Rahim. Ar-Risalah 18, hal. 8-9.

Surah An-Nisaa paling banyak membicarakan isu wanita berbanding dengan surah lain. Semangat atau roh surah ini tercermin pada dua hal; perlindungan dan penghormatan (alinsaf) juga perbaikan.

Al-Quran – Tafsir, Wanita – Hak & Tanggungjawab

2. (2017, Mei). Maksud nusyuz dan darb: kajian perbandingan antara tafsiran golongan feminis Muslim dan ulama Islam. Tulisan bersama Mohammad Yusri Yubhi Md. Yusoff dan Khairunnisaa Abdul Rahim. Jurnal Dakwah 5, hal. 94-139.

Perbincangan tafsir hermeneutika yang digunapakai oleh golongan feminis Muslim dan samaada ia mempunyai asalnya dalam tafsiran Islam, selain membincangkan dakwaan feminis Muslim bahawa tafsir klasikal mempunyai unsur patriarkal.

Al-Quran – Tafsir, Wanita – Hak & Tanggungjawab

3. (2017, Dis). Wasatiy dalam memahami tafsiran maksud Dharb Menurut Ulama. Tulisan bersama Mohammad Yusri Yubhi bin Md. Yusoff dan Khairunnisaa Abdul Rahim. Wasat 18.

Membicarakan mengenai ayat al-Quran sebagai hujah bagi keharusan suami memukul isteri yang tidak taat sebagai salah satu mekanisme untuk mendidik dan membetulkannya. Perkataan dharb difahami sebagai bukan pukulan mendidik ke atas isteri.

Al-Quran – Tafsir, Wanita – Hak & Tanggungjawab, Kesederhanaan Dalam Islam

4. (2018, Feb). Tafsiran wasatiy bagi maksud nusyuz: kajian perbandingan antara golongan ulama Islam & feminis Muslim. Tulisan bersama Mohammad Yusri Yubhi bin Md. Yusoff dan Khairunnisaa Abdul Rahim. Wasat 19.

Sambungan artikel yang ditulis dalam Wasat 18 yang membahaskan erti nusyuz dalam Al-Quran melalui tafsiran ulama tradisional silam dan masa kini dibandingkan dengan tafsiran pemikir feminis Muslim.

Al-Quran – Tafsir, Wanita – Hak & Tanggungjawab, Kesederhanaan Dalam Islam

stories from the author

AL-QURAN

surah-annisaa-ada-apa-pada-nama-1
Surah An-Nisaa': Apa Ada Pada Nama?

Kita sering mendengar nama surah An-nisaa’ membacanya dan mungkin ada sebahagiannya meneliti isi kandungannya. Namun, pernahkah kita mengkaji mengapa surah…

  • 793
  • 1

Edition No. 19

tafsiran-wasati-bagi-maksud-nusyuz
Tafsiran Wasati Bagi Maksud Nusyuz: Kajian Perbandingan Antara Golongan Ulama Islam & Feminis Muslim

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui maksud sebenar istilah nusyuzyang disebut dalam Al-Quran, surah Al-Nisa, ayat 34 (4:34) dan juga pada…

  • 838
  • 0

Edition No. 18

wasatiy-dalam-memahami-tafsiran-maksud-dharb-menurut-ulama
Wasatiy Dalam Memahami Tafsiran Maksud Dharb Menurut Ulama

Dengan kemajuan pesat kehidupan pada masa kini, terdapat suara-suara yang menggesa supaya tafsiran semula perlu dilakukan terhadap sesetengah ayat Al-Quran.…

  • 548
  • 0

other authors