Firdaus Bin Yahya, Dr. | Pergas Blog

authors

Ustaz Dr. Firdaus Yahya

Firdaus Bin Yahya, Dr.

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Bahasa Arab & Sastera), Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana (Al-Quran & Sunnah), IIUM
Doktor Falsafah (Sains Islam), Institusi Pemikiran & Tamadun Islam Antarabangsa (ISTAC), IIUM
Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, Darul Quran JAKIM, Malaysia
Sijil Falak Syari’i, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, Malaysia

Pekerjaan:

Pengasas dan Pengurus, Darul Huffaz Learning Centre
Pengarah, Syariah Consultancy, Education and Training

Penulisan

1. (1993). Doa-doa dan zikir-zikir pilihan. Tulisan bersama Habsah Senin. Singapura: Deehaz Services. 163 hal. Diterbit semula: (2003). Singapura: Deehaz Services. 163 hal.

180 doa-doa dan zikir-zikir pilihan untuk kehidupan seharian yang diwasiatkan dari Rasulullah s.a.w.

Doa & Zikir

2. (1994). Ringkasan ilmu faraidh. (s.l.) Diterbit semula: (2003). Huraian ilmu faraidh. Singapore: Deehaz Services, 231 hal.

Menerangkan sebab pembahagian harta pusaka menurut Islam merupakan pembahagian yang adil dan 153 contoh-contoh penghuraian setiap masalah dalam pembahagian harta.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

3. (2000). Panduan menulis khutbah, untuk MUIS. Singapura: Majlis Ugama Islam.

Khutbah

4. (2000). Panduan menyampaikan khutbah untuk MUIS. Singapura: Majlis Ugama Islam.

Khutbah

5. (2001). Terjemahan al-Furqan secara lafzhiyyah. Juzuk 1, al-Fatihah & al-Baqarah. Singapura: Deehaz Services. 159 hal.

Terjemahan surah al-Fatihah dan al-Baqarah (ayat 1 hingga 141). Mengandungi sebab turunnya ayat, kelebihan dan hubungkait kededua surah.

Al-Quran – Terjemahan, Al-Quran – Sejarah / Asbabun Nuzul

6. (2002). Terjemahan al-Furqan secara lafzhiyyah, Juzuk 30. Singapura: Deehaz Services. 306 hal.

Setiap perkataan dan ayat diberi makna Melayunya. Pengenalan kepada bahasa Arab, ulum al-Quran dan asbabun nuzul disertakan.

Al-Quran – Terjemahan, Al-Quran – Sejarah / Asbabun Nuzul

7. (2002, Dis 4). Mengapa Singapura tidak lakukan rukyah? Berita Harian.

Takwim Islam

8. (2003). Manual on Muslim’s dietary consumption. Singapore: MUIS.

Fiqh Kontemporari

9. (2004, Jan 30). Puasa Arafah tidak ikut wuquf. Berita Harian, hal. 11.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

10. (2004, Jul 1). Angkara tamak, suka bazir. Berita Minggu, hal. 9.

Etika & Akhlak

11. (2004, Jul). Al-Quran sumber wawasan asas Ilmu, Mesyuarat MABIMS di Brunei. (s.l.)

Al-Quran – Ulum

12. (2004). Pengenalan sunnah. Singapura: (s.l.). 14 hal.

Pembahasan ringkas ulum hadis dalam bentuk soal-jawab.

Hadis – Ulum

13. (2005, Mar). Instrumen Perancangan Harta Pusaka, Seminar Perancangan Harta Pusaka. (s.l.)

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

14. (2005). A hadith rukyatil hilal wa muhawalah fi Iktisyaf at-tatawwur fi mafhumiha. Masters of Islamic Revealed Knowledge and Heritage (Quran & Sunnah) Studies. Kuala Lumpur: Kulliyat Ma’arif al-Wahy waal ‘Ulum al-Insaniyah, al-Jami’ah al-Islamiyah al- ‘Alamiyah bi-Maliziya. Unpublished MA thesis 116 p.

Discusses the sighting of moon in Hijrah calendar. Compares the mechanics of both calendars by examining the great strides in astronomy made by both Muslim and non-Muslim astronomers.

Takwim Islam

15. (2005, Dec). Perkembangan falak syar’ii di Singapura, Mesyuarat Hisab dan Rukyat MABIMS di Singapura. (s.l.)

Takwim Islam

16. (2005). Enhancing the excellence in our mosques. Semarak Al-Istiqamah: majalah cenderahati sempena ulang tahun ke 5, p. 12 -13.

Mosques in land-scarce Singapore are also multi-purpose in nature. Our mosques not only serve as a place of worship, but also they offer educational instructions especially religious classes which remain as the main educational activity of mosque here.

Masjid – Sejarah & Peranan

17. (2006, Dec). An analytical study of beginning and end of Ramadan during Prophet Muhammad’s (peace be upon him) time. First Emirates Astronomical Conference, “Applications of Astronomical Calculations”, Abu-Dhabi, United Arab Emirates, 13-14 Dec 2006. (22-23 Thul Keadah 1427 AH). (s.l.)

Takwim Islam

18. (2007, Apr). Moulana Shah Muhammad Abdul Aleem Siddique (3rd April 1892 – 22nd August 1954) – Fine orator and teacher. Triwulan Jaridah, p. 16.

A biography of a great writer, poet, orator and scholar of Islam and modern science. In recognition of his immortal work of spreading the faith and the message of peace, Abdul Aleem Siddique Mosque was established in Singapore in 1964.

Masyarakat Melayu / Islam Singapura – Biografi

19. (Julai 2007). Hikmah pembahagian faraid: bahagian suami dan isteri. Triwulan Jaridah, hal. 4.

Sedutan dari buku Huraian Ilmu Faraidh oleh penulisnya sendiri. Dalam pembahagian harta Allah s.w.t. telah menetapkan kadar yang diterima oleh setiap ahli waris kerana Dia sahaja yang mengetahui rahsia sebenar kadar-kadar tersebut.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

20. (2007, Sep). Science and Revelation: A symbiotic relationship. Seminar. (s.l.)

Islam & Sains

21. (2007). Al-Quran sumber wawasan, asas ilmu pengetahuan. Sempena Seminar Tahfiz 07. Jurnal Pusat Tahfiz Al-Quran Singapura, Jilid 1, hal. 42-52.

Kupasan mengenai definisi wawasan, kisah-kisah dalam al-Quran yang mempunyai motif mengajak manusia ke arah wawasan yang betul. Al-Quran sebagai asas ilmu pengetahuan turut dibincangkan.

Al-Quran – Sejarah

22. (2007). Praktikal Tajwid. Singapura: Penerbitan sendiri, 46 hal.

Pembahasan penting dalam ilmu Tajwid mengikut konteks masyarakat Melayu dalam bentuk latih tubi.

Al-Quran – Tajwid

23. (2008). Terjemahan al-Quran, Juzuk 27-30. Singapura: Penerbitan sendiri. 85 hal.

Terjemahan Al-Quran bagi 4 juzuk terakhir Al-Quran beserta Asbabun Nuzul.

Al-Quran – Terjemahan, Al-Quran – Sejarah / Asbabun Nuzul

24. (2008, Jul-Sep). Kaedah pengurusan wang melalui zakat. Nadi 03/08, hal. 22-23.

Zakat mendidik kita agar lebih berwaspada dan sedar akan harta yang dimiliki. Kita akan terdidik untuk mengurus wang dengan lebih baik.

Fiqh Ibadat– Zakat

25. (2008, Mei). Membuktikan kebenaran Islam melalui ilmu sains. Seminar Tahfiz Masjid Kampung Siglap. (s.l.)

Islam & Sains

26. (2009, Jun). Pendekatan tafsir pelita al-Quran terhadap ayat-ayat Kawniyah. (s.l).

Al-Quran – Metodologi Mufassir

27. (2009, Apr–Jun). Fokus solat mengikut pandangan sains. Al-Risalah 3, hal. 2-3.

Amalan solat adalah satu manifestasi cinta Allah S.W.T. Perbahasan mengenai manfaat solat dari sudut fisiologi badan dan otak manusia menurut kajian penyelidik (2008).

Fiqh Ibadat – Solat

28. (2010, Jan) Kajian semula kriteria MABIMS mengenai penentuan awal bulan. Mesyuarat Hisab dan Rukyat MABIMS di Kota Kinabalu, Malaysia. (s.l.)

Takwim Islam

29. (2010, Ogos 28). Pelihara kesucian Aidilfitri. Berita Harian, hal. 38.

Etika & Akhlak

30. (2010). Terjemahan al-Furqan secara lafziyyah Juzuk 30. Singapura: Darul Huffaz. 170 hal.

Susulan untuk terjemahan al-Furqan secara lafzhiyyah; juz 1. Surah al-Baqarah mengandungi banyak hukum diturunkan di Madinah. Adab dengan al-Quran dan riwayat Imam Asim turut dibincangkan.

Al-Quran – Terjemahan, Al-Quran – Adab

31. (2010). Seks dan Islam. Singapura: Penerbitan sendiri. 27 hal.

Soal-jawab mengenai hubungan kelamin yang dibenarkan dalam Islam dan adab-adabnya bagi suami dan isteri.

Etika & Akhlak, Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Penceraian

32. (2011). Panduan hukum untuk wanita mengikut al-Quran dan hadith. Tulisan bersama Habsah Senin. [Singapore: s.l.]. 22 hal.

Ia mengandungi berbagai hukum yang perlu diketahui oleh kaum Muslimah supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah S.W.T. Segala hukum adalah berdalilkan nas al-Qur’an dan Hadis sahih.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

33. (2011). Obor ummah: jejak tokoh agama Islam di Singapura. Editor, Firdaus Yahya, Wan Hussein Hj Zoohri, Mohd. Raman Daud; penyelaras projek, Mohd Jakfar Hj. Embek; penyusun, Haslina Sabar. Singapura: PERGAS dan LBKM. 154 hal.

Biografi 20 personaliti agama dalam perkembangan Islam Singapura sejak abad ke 15. Antaranya Habib Nuh, Kiayi Fadhlullah Suhaimi, Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamad, Prof. Ahmad Ibrahim, Ustaz Abu Bakar Hashim dan Ustaz Syed Abdillah Aljufri.

Asatizah & Ulama – Biografi

34. (2011, Dis). Tahfiz fi Sangapura – Aqabat wa hulul, Seminar Tahfiz Antarabangsa. (s.l.)

Al-Quran – Tahfiz

35. (2012, Ogos 5). Kekayaan amanah Allah kepada ummah. Berita Minggu, hal. 10.

Fiqh Ibadat – Zakat

36. (2012, Dis). LGBT: a critical study. Jurnal Dakwah 3, hal. 28 – 41.

Although Islam acknowledges the existence of homosexuality, Islam does not condone it.

Sosio-Masyarakat – Homoseks

37. (2012, Dis). Nabazat min al fasli al awwal min al bahasa al maajistiri nazam at taqwim al qamari. Jurnal Dakwah 3, hal. 24-133. Also published as: (2013, Dis). Islamic Calendrical System. Jurnal Dakwah 4, p. 24-39.

Discusses the calculation system which forms the basis of the calendar beginning months according to sunnah of the Prophet (S.A.W.). This includes the moon systems.

Takwim Islam

38. (2012). Cosmic creation theory according to the Qur’an and Sunnah. PhD. Thesis. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilisation, International Islamic Universiti Malaysia (IIUM). 237 p. Also published as : (2014). Islamic cosmic creation. Edited by Mohamed Ajmal bin Abdul Razak Al-Aidrus. Kuala Lumpur: ISTAC, IIUM, p. 227.

Investigates and analyzes critically the Islamic creation narrative according to the Quran and hadith. Findings prove that the Islamic narrative does not contradict contemporary science.

Sains Islam

39. (2012, Mei). Mengenang kembali jasa madrasah. Dalam Majalah Madrasah Aljunied Sambutan Jubli. Singapura: s.l.

Pendidikan Islam – Madrasah

40. (2013, Mei 11). Pemimpin perlu telus dalam keperibadian. Berita Harian, hal. 25.

Kepimpinan & Tanggungjawab

41. (2013, Jun 2). Cara disiplinkan anak. Berita Minggu, hal. 15.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

42. (2013, Jun 22). Hikmah di sebalik bencana. Berita Harian, hal 21.

Etika & Akhlak

43. (2013, Jul 12). Bersatu sambut Ramadan. Berita Harian, hal. 15.

Fiqh Ibadat – Puasa

44. (2013, Jul 22). Hikmah di sebalik bencana. Berita Harian, hal. 21.

Etika & Akhlak

45. (2013, Sep 24). Bulan terbelah? Usah berbelah bahagi. Berita Harian, hal. 8.

Sains Islam

46. (2013, Dis). Kefahaman Perkembangan Ilmu dan Teknologi, Mesyuarat MABIMS. (s.l.)

Islam & Teknologi

47. (2013). Terjemahan al-Furqan secara lafzhiyyah – Surah Yaasin. Singapura: Darul Huffaz Learning Centre. 55 hal.

Surah Yaasin kaedah Lafzhiyyah Juzuk 1, 2 dan 30, memuatkan sebab-sebab turunnya ayat dan latar belakang bagi kisah-kisah yang dipaparkan.

Al-Quran – Terjemahan, Al-Quran – Sejarah / Asbabun Nuzul

48. (2013). Zikir & doa umrah. Singapura: Sunny Island Travel & Tours. 88 hal.

Panduan zikir dan doa untuk ibadah umrah.

Doa & Zikir

49. (2014, Apr 14). Perbetul salah faham ‘jihad’ di Syria. Berita Minggu, hal. 13.

Aliran Pemikiran / Ideologi

50. (2014, Mei). Membangun kriteria dan wilayatul hukmi MABIMS dalam penetapan awal bulan Qamariah. Mesyuarat Hisab dan Rukyat MABIMS di Jakarta, Indonesia. (s.l.)

Takwim Islam

51. (2014, Ogos 15). Apakah perasaan kemanusiaan sudah tercabut dari hati? Berita Harian, hal. 4.

Aliran Pemikiran / Ideologi

52. (2014, Okt 3). Bilakah puasa Arafah? Berita Harian, hal. 14.

Fiqh Ibadat – Puasa

53. (2014, Okt 12). Di sebalik fenomena gerhana. Berita Minggu, hal. 5.

Sains Islam, Islam & Alam Sekitar

54. (2014, Nov 20). Kepentingan tiga cabang ilmu pendidikan Islam. Berita Harian, hal. 11.

Pendidikan Islam

55. (2014). Obor ummah: jejak tokoh agama Islam di Singapura, Siri 2. Penyunting bersama Wan Hussein Hj Zoohri, Mohd. Raman Daud; penyelaras projek, Mohd Jakfar Hj. Embek; penyusun Sundusia Rosdi. Singapura: Pergas, 154 hal.

Biografi 20 personaliti agama dalam perkembangan Islam Singapura sejak abad ke 19. Antaranya ialah Kiai Hassan Bandung, Kiai Kassim Adnan, Ustaz Mohamed Ibrahim Mohamed Kassim, Moulavi Babu Sahib dan Ustaz Osman Jantan.

Asatizah & Ulama – Biografi

56. (2014). Nihayah al- Ghaliq fi Ilm al-Mantiq, Pengakhiran kekaburan dalam ilmu mantiq bagi peringkat pra-universiti 1. Juzuk 1. Singapura: Darul Huffaz, 49 hal. Buku teks yang membahaskan tentang ilmu mantiq atau ilmu logik dalam Islam dan menjelaskan serta mengakhiri kekaburan tentang ilmu tersebut.

Akidah – Ilmu Mantiq

57. (2015). Nihayah al-Ghaliq fi Ilm al-Mantiq Juzuk 2. Singapura: Darul Huffaz. 99 hal.

Susulan buku teks ilmu Mantiq untuk pelajar-pelajar madrasah.

Akidah – Ilmu Mantiq

58. (2015, Feb 5). Perbuatan kejam ISIS di luar landasan Islam. Berita Harian, hal. 9.

Aliran Pemikiran / Ideologi

59. (2015, Jul 2). Masa dilambatkan satu saat. Berita Harian, hal. 11.

Sains Islam

60. (2015, Jul 16). Batalkah solat Jumaat di Hari Raya ini? Berita Harian, hal. 16.

Fiqh Ibadat – Solat

61. (2015, Jul 17). Nikmat Ramadan di Makkah. Berita Harian, hal. 24.

Fiqh Ibadat – Puasa

62. (2015, Okt). Wasatiyah dalam memartabatkan akal dalam kehidupan Muslim. Wasat 5, hal. 10-16.

Islam memuliakan akal dan fikiran rasional walau kritis. Menjelaskan keadaan di mana akal sahaja tidak boleh mengatasi hukum agama.

Kesederhanaan Dalam Islam

63. (2015, Okt 19). Hapuskan ‘selimut’ melemaskan: tugas kita pelihara bumi. Berita Harian, hal. 7.

Islam & Alam Sekitar

64. (2015). Doa & zikir dalam al-Quran. Singapore: Darul Huffaz Learning Centre, 56 hal.

Doa & Zikir

65. (2016, Ogos). Penambahbaikan kriteria imkanur rukyah MABIMS, Mesyuarat Hisab dan Rukyat MABIMS di Teluk Kemang, Malaysia. (s.l.)

Takwim Islam

66. (2016). Dirasat fi al-Quran al-Karim wa ulumuhu, Juzuk 1. Singapura: Muis. 58 hal.

Buku teks tafsir untuk pelajar-pelajar madrasah.

Al-Quran – Tafsir

67. (2016). Dirasat fi al-Quran al-Karim wa ulumuhu, Juzuk 2. Singapura: Muis. 77 hal.

Susulan buku teks tafsir untuk pelajar-pelajar madrasah.

Al-Quran – Tafsir

68. (2016, Feb 19). Teori gelombang graviti ada disebutkan dalam Surah Yasin. Berita Harian, hal. 9.

Sains Islam, Al-Quran – Tafsir

69. (2016, Mac 3). Gerhana matahari usah tengok sahaja. Berita Harian, hal. 8.

Islam & Alam Sekitar

70. (2016, Mac 20). Gerhana bukti keagungan ilahi. Berita Harian, hal. 3.

Islam & Alam Sekitar

71. (2017, Mac 4). Penemuan tujuh planet persis bumi timbulkan kemungkinan menarik. Berita Harian, hal. 18.

Sains Islam

72. (2017, Apr). Skim pengiktirafan asatizah mandatori: satu analisa. Wasat 14, hal. 9.

Pembicaraan kritikal tentang perlaksanaan skim pengiktirafan asatizah mandatori (ARS) mulai 1 Januari 2017 setelah pemerintah mewartakan Peraturan Pentadbiran Undangundang Muslim (Sekolah Agama Muslim). Latarbelakang sejarah dan implikasi skim ini juga dihuraikan.

Asatizah – Pengiktirafan, Kesederhanaan Dalam Islam

73. (2017, Jun). On Arabisation: understanding the negative and positive aspect of it. Wasat 15, p. 15-18.

Isu Arabisasi masyarakat Melayu telah menimbulkan pelbagai pandangan yang tidak adil. Tujuan artikel ini ialah untuk membina sikap wasatiyah dengan perbincangan tentang apa yang baik dan perlu dan buruk dan tidak perlu dari Arabisasi positif dan negatif.

Kesederhanaan Dalam Islam

74. (2017). Ulum al-Quran : pembahasan ilmu-ilmu al-Quran. Singapura: Institut Pengajian Islam Pergas, hal. 488.

Membahaskan tentang ilmu-ilmu al-Quran, termasuk penurunan, pembacaan dan penulisan al-Quran serta isi kandungan dan tafsir, takwil dan terjemahan juga kaitannya dengan ilmu Sains.

Al-Quran – Ulum

75. (2017, Sep-Dec). Mandatory Asastizah Recognition Scheme. Ar-Risalah, 25, hal. 10-15.

Under the Recognition Scheme (ARS), Muis issued a regulation that only religious teachers who are accredited and recognised are allowed to serve in spreading religious knowledge in madrasahs and mosques.

Asatizah – Pengiktirafan

stories from the author

CONTEMPORARY ISSUES

mandatory-asatizah-recognition-scheme-1
MANDATORY ASATIZAH RECOGNITION SCHEME

Singapore has long been producing Quranic and religious teachers, as well as scholars. In 1954, a group of religious teachers…

  • 2026
  • 0

Edition No. 15

on-arabisation
On Arabisation: Understanding The Negative And Positive Aspect Of It

There is no doubt that more and more people are looking into religion for answers to issues and problems thrown…

  • 721
  • 0

Edition No. 14

skim-pengiktirafan-asatizah-mandatori
Skim Pengiktirafan Asatizah Mandatori: Satu Analisa

Singapura sudah lama menghasilkan guru Al-Quran, asatizah dan ulama. Pada tahun 1954, sekumpulan asatizah dan ulama yang diterajui oleh almarhum…

  • 666
  • 0

Edition No. 5

wasatiyah-dalam-memartabatkan-akal
Wasatiyah Dalam Memartabatkan Akal Dalam Kehidupan Muslim

Jauhi emosi Setiap kali gambar-gambar yang menunjukkan kalimah mulia Allah terukir di objek-objek seperti buah, pokok, awan dan sebagainya, tersebar…

  • 426
  • 0

other authors