Muhammad Haniff Hassan, Dr. | Pergas Blog

authors

ustaz-dr-muhammad-haniff-hassan

Muhammad Haniff Hassan, Dr.

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah & Undang-Undang Sivil), Universiti Kebangsaan Malaysia
Sarjana Sains Institusi Pertahanan dan Pengajian Strategik (IDSS), Nanyang Technological University (NTU)
Doktor Falsafah (Kajian Strategik), Sekolah Pengajian Antarabangsa S. Rajaratnam (RSIS), Nanyang Technological University (NTU)

Pekerjaan:

Felo Pengkaji, RSIS, NTU

Penulisan

1. (1997, Mac – Apr). Pendapat umum dalam proses perubahan: gerakan dakwah & perubahan masa kini. At-Takwim, Bil.13, tahun 3, hal. 8-9.

Pendakwah dan gerakan dakwah berperanan sebagai ‘agents of change’ untuk menangani gejala sosial dan mengajar manusia patuh pada ajaran Islam dengan menjadikannya satu cara hidup.

Dakwah

2. (1997, Jul – Ogos). Penonjolan imej organisasi Islam. At-Takwim, Bil. 15, tahun 3, hal. 8-9.

Islam menggalakkan profesionalisme dan kecanggihan, tawadu’ serta menegah pembaziran. Sebagaimana Islam mengharuskan penonjolan imej organisasi, amalan juga harus dilakukan atas niat, tujuan dan cara yang Islamik.

Etika & Akhlak, Organisasi Islam

3. (1997, Sep – Okt). Dakwah berhukum atau dakwah berhikmah? At-Takwim, Bil. 16, tahun 3, hal. 2-3.

Sebelum mengambil tindakan, pendakwah harus mengkaji secara mendalam sesuatu isu dan mengamalkan konsep syura serta merujuk nya kepada pakar.

Dakwah

4. (1997, Nov – Dis). Islam dan realiti semasa. At-Takwim, Bil. 17, tahun 3, hal. 8-9.

Suntingan kertas kerja: “Penerapan Fiqh Kontempori Dalam Konteks Masyarakat Kosmopolitan Singapura” (Muzakarah Ulama I, MABIMS, 25-27 Sep 1997, Penang) yang menyarankan penerapan fiqh kontemporari dikawali dengan ketakwaan kepada Allah swt.

Fiqh Kontemporari

5. (1997). Penerapan fiqh kontemporari dalam konteks masyarakat kosmopolitan Singapura, Muzakarah Ulama II, MABIMS, Penang.

Fiqh Kontemporari

6. (1997). Penerapan fiqh kontemporari dalam konteks masyarakat kosmopolitan Singapura, Muzakarah Ulama II, MABIMS, Penang.

Fiqh Kontemporari

7. (1998, Jan – Mac). Kempen berzakat : beberapa noktah untuk renungan. At- Takwim, Bil. 20, tahun 5, hal. 8-9.

Kejayaan kempen berzakat di Singapura banyak berkaitan dengan peningkatan kefahaman Islam masyarakat kita dan kesungguhan usaha pendakwah dan pertubuhan dakwah di Singapura.

Fiqh Ibadat – Zakat

8. (1998, Nov – Dis). Cadangan bagi pembaikan & pembaharuan : program pemakmuran masjid. At-Takwim, Bil. 19, tahun 4, hal. 4-5

Cadangan untuk membaiki pengurusan masjid dengan mendapatkan khidmat professional sepenuh masa atau menyerahkan amanah pentadbirannya kepada pertubuhan-pertubuhan Islam yang komited.

Masjid – Sejarah & Peranan

9. (1999, Apr – Jun). KBE vs IBE. At-Takwim, Bil. 21, tahun 3, hal. 8-9.

Knowledge Based Economy (KBE) tidak bercanggah dengan Islam. Masyarakat Islam mempunyai peranan penting untuk mencorakkan KBE dengan nilai yang baik.

Pengetahuan Islam, Islam & Ilmu

10. (1999, Okt – Dis). Hijab kaum wanita: satu pengertian yang lebih luas. At-Takwim, Bil. 23, tahun 5, hal. 4-5.

Pengertian hijab berserta dalil-dalil al-Quran juga batasannya dihuraikan.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

11. (1999, Okt – Dis). Kepentingan berilmu sebelum beramal. At-Takwim, Bil. 13, tahun 3, hal. 8-9.

Islam adalah ilmu yang berorientasikan amal. Untuk beramal, Islam menuntut umatnya supaya berilmu dan faham akan iman yang diyakini dan amal yang dilakukan.

Islam & Ilmu

12. (2000, Jan 7). Hijab lebih dari sekadar pakaian tutup aurat. Berita Harian, hal. 15.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

13. (2000, Jan 14). Hijab : Aurat meliputi gaya suara dan jalan wanita. Berita Harian, hal. 15.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

14. (2000, Mac 25). Menggembleng tenaga guru bagi membangun anak-anak yang soleh. Berita Harian, hal. 19.

Pendidikan Islam – Madrasah

15. (2000, Jan – Mac). Pesanan buat para guru Muslim. At-Takwim, Bil. 24, tahun 6, hal. 11-12.

Para guru sekolah sekular berkewajipan mendidik anak-anak menurut ajaran Islam kerana mereka melaksanakan tugas anbiya. Sebagai pendakwah, mereka harus komited dan bersikap profesionalisme.

Pendidikan Islam

16. (2000, Apr 2). Tanggungjawab guru Islam di sekolah pemerintah. Berita Minggu, hal. 9.

Pendidikan Islam

17. (2000, Apr 9). Guru Muslim perlu bantu pelajar hayati agama. Berita Minggu, hal. 7.

Pendidikan Islam

18. (2000, Apr 23). Jadikan Hijrah iktibar perjuangan menuju kemajuan. Berita Minggu, hal. 10.

Etika & Akhlak

19. (2000, Jun 10). Pelbagai laluan melahir asatizah. Berita Harian, hal. 21.

Asatizah – Cabaran & Peluang

20. (2000, Jul 14). Biar berhikmah dalam berdakwah. Berita Harian, hal. 18.

Dakwah

21. (2000, Sep 16). Anak, kerjaya dan nilai kehidupan. Berita Harian, hal. 17.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

22. (2000, Okt 13). Islam mencela judi. Berita Harian, hal. 19.

Etika & Akhlak

23. (2000, Okt 20). Hukum aneka cabutan bertuah. Berita Harian, hal. 22.

Etika & Akhlak, Fiqh Halal & Haram

24. (2000, Okt-Dis). Al-Aqsa, Palestine dan kita. At-Takwim, Bil. 27 Tahun 6, hal. 4- 7.

Umat Islam wajib mempertahankan Al-Aqsa juga Palestin dan bersikap optimis yang masjid ini akan kembali ke tangan umat Islam sebagaimana janji Allah S.W.T. dalam surah Al-Isra’ : 4-7.

Tamadun, Masyarakat Islam – Luar Negara

26. (2000, Dis 30). Belia hari ini, pemimpin hari esok. Berita Harian, hal. 11.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

27. (2000). Ajaran sesat di Singapura. Seminar Ajaran Sesat Serantau, Kolej Ugama Islam Malaysia, Kuala Lumpur. (s.l.)

Ajaran Sesat

28. (2001, Mac 31). Jalani hidup dengan perancangan teliti. Berita Harian, hal. 17.

Etika & Akhlak

29. (2001, Apr 22). Pengajaran haji bagi pemimpin dan pendakwah. Berita Minggu, hal. 6.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah, Asatizah – Cabaran & Peluang, Kepimpinan & Tanggungjawab

30. (2001, Apr 27). Falsafah dan objektif Islam. Berita Harian, hal. 17.

Tasawwur

31. (2001, Mei 4). Hindar zina dan teguhkan keluarga. Berita Harian, hal. 13.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

32. (2001, Mei 6). Sifat malu dapat jadi pendinding pergaulan seks bebas. Berita Harian, hal. 5.

Etika & Akhlak

33. (2001, Mei 11). Matlamat pengajaran menurut Islam. Berita Harian, hal. 13.

Pendidikan Islam

34. (2001, Mei 19). Bersikap inovatif demi pembaharuan. Berita Harian, hal. 25.

Agama & Kemajuan

35. (2001, Jun 22). Membaharui keyakinan terhadap Nabi. Berita Harian, hal. 20.

Etika & Akhlak

36. (2001, Jul 28). Amalan kita perlu berfokus ke luar. Berita Harian, hal. 19.

Etika & Akhlak

37. (2001, Ogos 12). Ingatlah pada yang memerlukan setiap kali anda berbelanja. Berita Minggu, hal. 6.

Etika & Akhlak

38. (2001, Ogos 19). Iktibar dari cantuman bank untuk gerakan dakwah. Berita Minggu, hal. 6.

Dakwah

39. (2001, Okt 14). Jihad perlu mandat seluruh umat. Berita Minggu, hal. 9.

Jihad

40. (2001, Nov 17). Ramadan – satu perjuangan. Berita Harian, hal. 34.

Fiqh Ibadat – Puasa

41. (2001, Dis 1). Tingkat amal ibadah. Berita Harian, hal. SS15.

Fiqh Ibadat – Puasa

42. (2001, Dis 28). Persiapan seorang bijaksana. Berita Harian, hal. 9.

Etika & Akhlak

43. (2001). Gerakan Islam menerusi masjid-masjid di luar negara : cabaran dan kejayaan. Dalam Forum ke arah khidmat cemerlang anjuran bersama Lembaga Pentadbir Masjid Khadijah [dan] Pusat Perkhidmatan Keluarga Taman Bacaan, 7 Oct 2001. (s.l.)

Masjid – Sejarah & Peranan

44. (2001). Pandangan umum Islam terhadap kesihatan & perubatan. Singapura: PERDAUS.

Fiqh Kontemporari

45. (2001). Noktah hitam : ajaran sesat di Singapura. A collaboration project between MUIS and PERDAUS. Singapura: Muis, 535 hal. xi.

Berdasarkan bahan-bahan berkaitan ajaran sesat himpunan Ustaz Embek Ali (Yang diPertua PERDAUS). Memuatkan keratan-keratan akhbar mengenai penyelewengan, pendedahan dan pembanterasan ajaran sesat.

Ajaran Sesat

46. (2002, Mac 10). Tingkatkan madrasah separuh masa bagi tangani cabaran akan datang. Berita Harian, hal. 8.

Pendidikan Islam – Madrasah, Asatizah – Cabaran & Peluang

47. (2002, Mac 17). Ambil inisiatif baiki kelemahan pendidikan Islam. Berita Minggu, hal. 9.

Pendidikan Islam

48. (2002, Apr 2). Apakah agenda kita dalam hadapi alaf 21? Berita Harian, hal. 26.

Masyarakat Melayu / Islam Singapura

49. (2002, Apr 7). Jadikan umat Islam S’pura model masyarakat cemerlang. Berita Minggu, hal. 7.

Masyarakat Melayu / Islam Singapura

50. (2002, Mei 4). Di mana pelan induk dakwah? Berita Harian, hal. 21.

Dakwah

51. (2002, Mei 5). Islam agama lembut, halus. Berita Minggu, hal. 7.

Etika & Akhlak

52. (2002, Mei 26). Dakwah dengan hikmah, bukan dengan hukum. Berita Minggu, hal. 7.

Dakwah

53. (2002, Jun 2). Boleh sertai skim insurans asal ikut syariat Islam. Berita Harian, hal. 7.

Fiqh Muamalat

54. (2002, Jun 9). Hukum bermain alat muzik dalam Islam. Berita Minggu, hal. 7.

Islam & Seni, Fiqh Halal & Haram

55. (2002, Jun 30). Usah biar harta berada dalam keadaan tidak produktif. Berita Minggu, hal. 7.

Fiqh Muamalat

56. (2002, Jul 14). Wang daftar biaya hadiah pemenang serupa judi. Berita Minggu, hal. 7.

Fiqh Muamalat

57. (2002, Jul 28). Harta semasa jadi suami isteri milik bersama. Berita Minggu, hal. 9.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

58. (2002, Ogos 18). Kewujudan orang berhijab buat dosa bukan alasan tinggalkan kewajipan. Berita Minggu, hal. 7.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

59. (2002, Ogos 25). Dimensi dalam isu Muslim sederhana. Berita Harian, hal. 6.

Masyarakat Melayu / Islam Singapura, Kesederhanaan Dalam Islam

60. (2002, Sep 1). Masalah suami suka lungsuri lelaman lucah. Berita Minggu, hal. 7.

Etika & Akhlak

61. (2002, Sep 22). Lunaskan hutang dulu, baru tunaikan haji. Berita Minggu, hal. 7.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

62. (2002, Okt 6). Hukum beli rumah pakai nama orang tua. Berita Minggu, hal. 11.

Etika & Akhlak

63. (2002, Nov 23). Jabat tangan – ulama masih berbeza pendapat. Berita Harian, hal. 38-39.

Wanita – Hak & Tanggungjawab, Fiqh Ikhtilaf, Fiqh Halal & Haram

64. (2002, Nov 24). Usah pertikai kesucian Airbaru. Berita Minggu, 24 Nov 2002, hal. 8.

Fatwa, Fiqh Kontemporari

65. (2002, Dis 1). Usah biar fadilat Ramadan berlalu begitu saja. Berita Minggu, hal. 8.

Fiqh Ibadat – Puasa

66. (2002, Dis 6). Demokrasi berparlimen dianggap sah. Berita Harian, hal. 36.

Siyasah Syar’iyyah

67. (2002, Dis 8). Teruskan daya juang Ramadan untuk perjuangan lebih besar. Berita Minggu, hal. 7.

Fiqh Ibadat – Puasa

68. (2002, Dis 15). Isteri tertekan tak pernah diberi nafkah batin. Berita Minggu, hal. 6.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

69. (2002, Dis 22). Kata bagaimana sebabkan zihar? Berita Minggu, hal. 6.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

70. (2002, Dis 28). Islam penegak keamanan dan kesejahteraan jagat. Berita Harian, hal. 25.

Etika & Akhlak

71. (2002). Pesanan perjuangan. Singapura: PERDAUS, 162 hal.

Mengandungi 40 pesanan-pesanan untuk para dai dalam menghadapi liku-liku perjuangan berdakwah. Dalil-dalil al-Quran dan fakta sejarah Islam dijadikan sandaran dalam setiap perbincangan.

Dakwah

72. (2002). Pendidikan Islam di Singapura. Seminar Islam di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi ASEAN, 5-7 Nov 2002 = 3rd Seminar on Islam in ASEAN Institution of Higher Learning. Anjuran bersama Fakulti Pengajian Islam, UKM dan Kerajaan Negeri Melaka. Tidak diterbitkan.

Pendidikan Islam

73. (2003, Jan 1). Islam galak dakwah dijalankan secara tertib. Berita Harian, hal. 14.

Dakwah

74. (2003, Jan 19). Cara bahagi barang kemas arwah ibu ikut hukum faraid. Berita Minggu, hal. 12.

Ahwal Syahsiah –Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

75. (2003, Jan-Mac). Ayoh… laksanakan hudud??? Al-Takwim Bil. 34 Tahun 8, hal. 11-13.

Sebagai kelompok minoriti, walaupun umat Islam Singapura tidak dapat melaksanakan hudud, ini tidak bermakna martabat kita lebih rendah dari umat Islam lain kerana kita dituntut untuk berusaha mengikut keterbatasan.

Masyarakat Melayu / Islam Singapura, Undang-Undang & Kehakiman

76. (2003, Feb 23). Derma organ : apakah pendirian wajar umat Islam? Berita Minggu, hal. 6.

Fiqh Kontemporari

77. (2003, Mac 22). Islam seru ke arah kedamaian. Berita Harian, hal. 28.

Keharmonian Kaum & Agama

78. (2003, Mac 23). Teliti konsep, mekanisme dan isi kontrak sebelum beli produk insurans. Berita Minggu, hal. 11.

Fiqh Muamalat

79. (2003, Apr – Jun). Negara Islam – satu pandangan. Al-Risalah, hal. 3- 5.

Isu-isu penting berkaitan amalan kenegaraan moden dan kenegaraan Islam dibincangkan, termasuk kenapa umat Islam mempunyai gagasan negara Islam , adakah semestinya gagasan itu mengancam sistem yang ada dan adakah jihad atau kekerasan merupakan wasilah untuk mencapainya?

Gagasan Negara Islam

80. (2003, Apr 13). Hukum bagi petugas masjid berkaitan khutbah. Berita Minggu, hal. 9.

Etika & Akhlak

81. (2003, Mei 4). Cara urus jenazah pesakit SARS. Berita Minggu, hal. 7.

Ahwal Syahsiah – Kematian

82. (2003, Mei 11). Menghadapi bahaya SARS dari kaca mata Islam. Berita Minggu, hal. 7.

Ahwal Syahsiah – Kematian

83. (2003, Mei 25). Guna kad kredit ada hukum harus, ada juga haramnya. Berita Minggu, hal. 7.

Etika & Akhlak

84. (2003, Mei – Jul). Menghadapi bahaya SARS dari kacamata Islam. Suara al- Istiqamah, Jilid 3, isu 2, hal.1, 8.

Perspektif Islam mengenai penyakit agar dapat membantu umat Islam berpandangan betul terhadap realiti yang dihadapi termasuk SARS.

Ahwal Syahsiah – Kematian

85. (2003, Jun 15). Barzanji cabar daya kreatif umat hari ini. Berita Minggu, hal. 9.

Doa & Zikir

86. (2003, Jun 29). Masyarakat yang sihat penting dalam Islam. Berita Minggu, hal. 7.

Etika & Akhlak

87. (2003, Jul – Sep). Asas bagi fiqh minoriti Muslim : kajian kes awal mengenai Muslim yang berhijrah ke Habsyah semasa zaman Rasulullah S.A.W. At-Takwim, Bil. 34, tahun 8, hal. 4-15.

Sejarah masyarakat Islam di Habsyah selaku minoriti dapat membantu masyarakat Islam Singapura menghadapi situasi kehidupan mereka selaku minoriti Muslim.

Fiqh Golongan Minoriti, Masyarakat Melayu / Islam Singapura, Sejarah Islam

88. (2003, Ogos 17). Islam larang amalan homoseksual, lesbian. Berita Minggu, hal. 5.

Sosio-Masyarakat – Homoseks

89. (2003, Sep 14). Cara jaga kesihatan dalam Islam. Berita Minggu, hal. 11.

Etika & Akhlak

90. (2003, Okt 5). Fidyah boleh diagih pada bukan Islam. Berita Minggu, hal. 9.

Fiqh Muamalat

91. (2003, Okt 12). Nabi Sulaiman dan budaya organisasi cemerlang. Berita Minggu, hal. 13.

Sejarah Para Nabi / Qisasul Anbiya

92. (2003, Okt 19). Organisasi Nabi Sulaiman penuh budaya berteras ilmu. Berita Minggu, hal. 13.

Sejarah Para Nabi / Qisasul Anbiya

93. (2003, Dis 7). Berpecah kita roboh. Berita Minggu, hal. 11.

Etika & Akhlak

94. (2003). Muslim … Moderate … Singaporean = Muslim … Moderat … Warga Singapura. Singapore: Perdaus & Al-Khair Management Board, 84 p.

Membangkitkan isu-isu dan pesanan keamanan, kefahaman dan keharmonian dalam perhubungan. Pembentangan prinsip dan hujah perlu ditelaah sebagai karya pemikir Islam berdasarkan lanskap dan realiti Singapura.

Kesederhanaan Dalam Islam, Masyarakat Melayu / Islam Singapura

95. (2004, Apr 11). Tidak ada kesatuan antara punca utama Muslim kini lesu. Berita Minggu, hal. 9.

Etika & Akhlak

96. (2004, Apr 19). Osama Bin Laden’s peace overture: A strategic shift or a new threat. Jointly written with Mushahid Ali. RSIS Commentaries no. 04011.

The release of the latest message from Osama bin Laden is a warning of another attack to come against a European or American target, should his peace offer be rejected or ignored.

Aliran Pemikiran / Ideologi

97. (2004, Apr – Jun). Clarifying the concept of Dar al-Islam & Dar al-Harb and the relationship between Muslims & Non-Muslims. Al-Risalah 7, p. 3-7.

Corrects the misconceptions that the precepts of Dar al-Islam (abode of Islam) and Dar al-Harb (abode of war) originate from the holy Quran itself and they are cardinal principles in Islam.

Gagasan Negara Islam

98. (2004, Apr – Jun). Kepentingan kepekaan terhadap persekitaran dakwah dan perkembangan semasa. Al-Risalah 7, hal. 20.

Pendakwah harus peka terhadap isu dan perkembangan semasa juga bijak mengenalpasti golongan bukan Islam dan sentiasa dinamik melayani golongan ini.

Dakwah

99. (2004, Jun 6). Mengapa tiada kempen dedah keburukan judi? Berita Minggu, hal. 6.

Etika & Akhlak

100. (2004, Jul – Sep). Islam and Pacifism: a brief comparative view. Al-Risalah 7, pp. 5-9.

Although Islam permits war with the necessary conditions but it emphasises more on peace. Islam does not accept pacifism totally neither nor it inclines towards military permissivism.

Aliran Pemikiran / Ideologi

101. (2004, Jul – Sep). Manusia berbeza-bezanya, setiap satu ada hukumnya. Al- Risalah 7, hal. 20.

Surah al-Anfal membincangkan 5 kelompok orang beriman yang mempunyai kelebihan, hak, tanggungjawab dan hukum yang berbeza. Pendakwah harus menyedari perbezaan ini dalam berinteraksi.

Dakwah

102. (2004, Ogos 8). Apabila ramai asatizah berkelulusan sarjana dan PhD. Berita Minggu, hal. 8.

Asatizah – Profesion

103. (2004, Ogos 27). The fight against terror: psychological defence, ideological response. Jointly written with Mushahid Ali. RSIS Commentaries no. 04034.

Much of the National Security Strategy on the fight against terror is devoted to the hard measures taken by the Government to counter the threat of terrorism in Singapore.

Aliran Pemikiran / Ideologi

104. (2004, Ogos 28). Cara atasi faham pelampau. Berita Harian, hal. 22.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Golongan – Pelampau

105. (2004, Sep 7). Jihad tidak boleh diisytihar sewenang-wenangnya. Berita Harian, hal. 7.

Jihad

106. (2004, Okt – Dis). Jihad and the just war theory : a comparative overview. Al- Risalah 7, p. 5 -13.

Discusses the concept of jihad in Islam in relation to the just war theory. Muslims are to explore peaceful means before resorting to war.

Jihad

107. (2004, Okt – Dis). Kaedah Az-Zari’ah : mengukur matlamat melalui wasilah. Tulisan bersama Nazirudin Mohd. Nasir. Al- Risalah 7, hal. 17 – 19.

Kertas kerja dalam sesi Mudarasah bersama Asatizah (2004) ini membincangkan kaedah Az-Zari’ah (cabang daripada kaedah asal Fiqh Al-Maal), aplikasi hukum dan contoh-contoh kontemporari.

Qawaid Fiqhiyyah

108. (2004, Nov 4). Islam Hadhari visi Pak Lah buat Malaysia. Berita Harian, hal. 9.

Masyarakat Islam – Luar Negara

109. (2004, Nov 12). Vigilante action is unIslamic. The Straits Times, p. 25.

Etika & Akhlak

110. (2004, Nov 28). Teruskan amalan Ramadan sepanjang tahun. Berita Minggu, hal. 6.

Fiqh Ibadat – Puasa

111. (2004, Dis 24). Lancar perang ideologi pula. Berita Harian, hal. 11.

Aliran Pemikiran / Ideologi

112. (2004). Moderation in Islam in the context of Singapore Muslim community. Singapore: Pergas, 370 p.

A compilation of convention papers presented in PERGAS’ Ulama Convention 2003, held on the 13th & 14th of September 2003. It is PERGAS viewpoint on issues relating to Islam and moderation in the context of Muslim community in Singapore.

Kesederhanaan Dalam Islam, Masyarakat Melayu / Islam Singapura

113. (2004). Kesederhanaan dalam Islam (dalam konteks masyarakat Islam Singapura). Singapura: Pergas, 415 hal.

Kumpulan kertaskerja yang dibahaskan dalam Konvensyen Ulama PERGAS 2003 pada 13 and 14 Sep 2003. Ia merupakan pandangan PERGAS mengenai isu kesederhanaan dalam konteks masyarakat di Singapura.

Kesederhanaan Dalam Islam, Masyarakat Melayu / Islam Singapura

114. (2004). Fiqh dakwah dalam al-Quran. Bangi (Selangor): IIFSO Malaysia – Singapore, 110 hal.

Perbincangan tentang isu-isu berkaitan dengan dakwah sebagai satu kewajipan agama yang berpandukan al-Quran. Pembaca diajak berfikir mengenai pengajaran yang dapat diraih dari rujukan ayat-ayat al-Quran.

Al-Quran – Tafsir, Dakwah

115. (2005, Feb 3). Penglibatan gigih semua pihak diperlukan. Berita Harian, hal. 7.

Masyarakat Melayu / Islam Singapura

116. (2005, Feb 8). Time for Thaksin to defuse tensions in south. The Straits Times, p. 15.

Politik – Asia Tenggara

117. (2005, Feb 25). Saudi banteras pengganasan. Berita Harian, hal. 14.

Politik – Timur Tengah

118. (2005, Mac 4). Saudi kingdom strikes back. The Straits Times, p. 26.

Politik – Timur Tengah

119. (2005, Mac 11). Pilihan raya Saudi amat bererti. Berita Harian, hal. 14.

Politik – Timur Tengah

120. (2005, Apr – Jun). Dakwah memerlukan pelbagai pemain peranan. Al-Risalah 13, hal. 19.

Huraian Surah At-Taubah (ayat 122) yang menjadi dasar bagi amalan pengagihan kerja dan tugas (distribution of labour) dalam dakwah dan delegasi tugasan.

Dakwah, Al-Quran – Tafsir

121. (2005, Mei 18). Who’s a moderate voice? Hard to say. Jointly written with Yang Razali Kassim. The Straits Times, p. 25.

Kesederhanaan Dalam Islam

122. (2005, Mei 29). Berdakwah. Berita Minggu, hal. 13.

Dakwah

123. (2005, Mei 31). Beware distorted view of Islamic law. The Straits Times, 18 p.

Undang-Undang & Kehakiman

124. (2005, Jul – Sep). Menguasai perasaan & kepentingan keyakinan diri. Al-Risalah 14, hal. 20.

Etika & Akhlak

125. (2005, Jul – Sep). Islam, pluralism & multi-culturalism. Al-Risalah 14, p. 3-6.

An adaptation of Seminar Paper 1 presented in Convention of Ulama organized by Pergas (13-14 September 2003). Discusses the importance for Muslims to have the correct mindset and attitude towards pluralism and multiculturalism.

Keharmonian Kaum & Agama

126. (2005, Ogos 22). Saudi selepas Raja Fahd. Berita Harian, hal. 9.

Politik – Timur Tengah

127. (2005, Okt 7). Putting Islamic teachings in context. The Straits Times, p. 29.

Fiqh Golongan Minoriti, Pendidikan Islam

128. (2005, Okt 8). Padankan Islam pada keadaan. Berita Harian, hal. 35.

Fiqh Golongan Minoriti

129. (2005, Okt – Dis). Menghadapi larangan Allah Taala dan bersama dengan kemungkaran. Al-Risalah 15, hal. 20.

Tafsir dan huraian Surah Yusuf (ayat 55-56) yang mengupas ciri-ciri kepimpinan seorang pendakwah. Peristiwa Nabi Yusuf a.s. merupakan kontras bagi larangan meminta-minta jawatan kepimpinan.

Al-Quran – Tafsir, Dakwah, Kepimpinan & Tanggungjawab

130. (2005, Nov 11). Merusuh ditegah Islam. Berita Harian, hal. 12.

Etika & Akhlak

131. (2005, Dis 23). Pendidikan seks dalam Islam. Berita Harian, hal. 13.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

132. (2005, Dis 30). Ikhtiar Muslim Singapura tangani JI. Berita Harian, hal. 15.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Masyarakat Melayu/Islam Singapura

133. (2005). Institusi masjid dan perubahan pendapat umum. Semarak Al-Istiqamah: majalah cenderahati sempena ulang tahun ke 5, hal. 21-23.

Kekuatan institusi masjid memerlukan pengurusan kewangan yang jitu. Cara kreatif untuk memastikan sumber kewangan yang kukuh harus difikirkan agar ia tidak hanya bergantung pada sumber derma masyarakat umum atau melalui projek pengumpulan dana.

Masjid – Sejarah & Peranan

134. (2005). Response to jihadis view of jihad: a sample approach to counter ideology work. In Combating Terrorism. Edited by Rohan Gunaratna. Singapore: Marshall Cavendish, pp. 85-112.

The essay attempts to offer an alternative view that war between Muslims and Non-Muslims is not because of deference of faith, and that the original basis of the relationship between Muslims and non- Muslims is peaceful co-existence.

Aliran Pemikiran / Ideologi

135. (2006, Jan 20). Pendidikan seks boleh dimulai ketika bayi lagi. Berita Harian, hal. 10.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

136. (2006). Di sebalik larangan lukisan Nabi. Berita Harian, hal. 7.

Etika & Akhlak

137. (2006, Mac 16). Ummah yang tidak mudah digugat. Berita Harian, hal. 7.

Etika & Akhlak

138. (2006, Mac 31). Di sebalik pentauliahan asatizah. Berita Harian, hal. 16.

Asatizah – Profesion

139. (2006, Mei 19). Kesepakatan tangani isu murtad. Berita Harian, hal. 12.

Akidah

140. (2006, Mei 26). Hukum menurut ulama semasa. Berita Harian, hal. 18.]

Akidah

141. (2006, Jul 21). Fahami dasar menegakkan negara Islam. Berita Harian, hal. 20.

Gagasan Negara Islam

142. (2006, Jul 28). Nilai agama dalam negeri. Berita Harian, hal. 16.

Gagasan Negara Islam

143. (2006, Sep). Key consideration in counter ideological work against terrorist ideology. Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 29, No. 6, p. 561-588.

Aliran Pemikiran / Ideologi

144. (2006, Nov 10). Jurang salah tafsir mengenai jihad. Berita Harian, hal. 16.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Jihad

145. (2006, Nov 17). Antara negara Islam, negara musuh dan negara damai. Berita Harian, hal. 14.

Gagasan Negara Islam

146. (2006). Unlicensed to Kill: Countering Imam Samudra’s justification for the Bali bombing. Singapore: Peace Matters, 201 p.

The book seeks to map out Imam Samudra’s ideas behind the Bali bombing. An attempt to offer criticism and an alternative viewpoint on jihad. It takes theological and juristic approach in responding to Imam Samudra’s idea, considering the nature of Imam Samudra’s argument , which often couched in juristic and jurisprudential pronouncements.

Aliran Pemikiran / Ideologi

147. (2007, Jan 10). Jihad Al-Qaeda yang tersasar dan perlu ditangkis. Berita Harian, hal. 8.

Aliran Pemikiran / Ideologi

148. (2007, March). An ummah justly balanced. Inabah 24, p 36 -43.

Explains why Islam is a simple and moderate religion which loves peace and hates extremism. This foundation is important to the correct and positive understanding of Islam.

Kesederhanaan Dalam Islam

149. (2007, Apr 2). Orang awam, bukan pejuang dalam hukum jihad. Berita Harian, hal. 8.

Jihad

150. (2007, Apr 9). Fatwa jihad perlu serasi dengan masa. Berita Harian, hal. 8.

Fatwa, Jihad

151. (2007, Apr 20). Mempopularkan muzik halal. Berita Harian, hal. 14.

Islam & Seni

151. (2007. Jun 4). Natijah salah tafsiran tentang hijrah. Berita Harian, hal. 8.

Etika & Akhlak

152. (2007, Jun 25). Punca gerakan pelampau yang ganas. Berita Harian, hal 8.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Golongan – Pelampau

153. (2007, Jul 2). Membanteras akar faham pelampau. Berita Harian, hal. 8.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Golongan – Pelampau

154. (2007, Sep 24). Contexualizing political Islam for minority Muslims. RSIS Working Paper no. 138. Singapore: RSIS, NTU, 31 p.

In today’s globalized society, political Islam will become more influential in some segments of the Muslim community in Singapore, however much one attempts to prevent it.

Islam & Politik, Masyarakat Melayu / Islam Singapura

155. (2007, Dis 17). Iktibar enam tahun menangani fahaman radikal. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

156. (2007, Dec). Imam Samudra’s justification for Bali bombing. Studies in Conflict & Terrorism, 30 (12), p. 1033-56.

Aliran Pemikiran / Ideologi

157. (2007). Bom Bali: jihad atau jenayah (translation of Unlicensed to Kill in Malay). Jakarta: Grafindo. 260 hal.

Buku terjemahan Pray to Kill (cetakan pertama) atau Teroris Membajak Islam (cetakan ulang) terbitan Grafindo dan Bahasa Melayu untuk pasaran di Malaysia dengan tajuk Bom Bali: Jihad atau Jenayah.

Aliran Pemikiran / Ideologi

158. (2007). Counter ideological work: Singapore experience. In The ideological war on terror; worldwide strategies for counter-terrorism. Editors Anne Aldis and Graeme P. Herd. London; New York: Routledge, 285 p.

An important initiative taken by the government was the formation of the Religious Rehabilitation Group (RRG) in 2003 with the aims, amongst which to study the JI’s ideology and offer expert opinion in understanding JI misinterpretation of Islam.

Aliran Pemikiran / Ideologi

159. (2007, Jun 28). War, peace or neutrality: an overview of Islamic polity’s basis of inter-state relations. RSIS Working Paper no. 130. Singapore : RSIS, NTU, 19 p.

An overview to the basis of inter-state relations between a Muslim polity and other Muslim or non-Muslim polities. Presents three possible options that can be the basis of international relations for an Islamic polity: war, peace and neutrality.

Islam & Politik, Siyasah Syar’iyyah

160. (2007). Question and answers on jihad (booklet), Singapore. Translated to Malay: Soal Jawab Mengenai Jihad (booklet). Co-written with Mohamed bin Ali. (s.l.)

Jihad

161. (2007). Terroris membajak Islam: meluruskan jihad sesat Imam Samudra dan kelompok Islam radikal. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 370 hal.

Aliran Pemikiran / Ideologi

162. (2008, Feb 4). Benteng komunikasi perlu dalam usaha basmi faham pengganasan. Berita Harian, hal. 8.

Aliran Pemikiran / Ideologi

163. (2008, May 14). Interpreting Islam on plural society. RSIS Working Paper Series no. 159. Singapore: RSIS, NTU.

Provides a descriptive and analytical perspective about how Islam can be interpreted by Muslims in plural societies with two contrasting results.

Keharmonian Kaum & Agama

164. (2008, Ogos 11). Mencapai tahap pengasih, menggarap erti penyayang. Berita Harian, hal. 8.

Akidah

165. (2008, Sep 22). Jihad dan diayah songsang Al-Qaeda. Tulisan bersama Mohamed Redzuan Salleh. Berita Harian, hal. 8.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Jihad

166. (2008, Okt 3). Pelajari dan perangi laman web penjihad songsang. Berita Harian, hal. 10.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Jihad

167. (2008, Nov 10). Memahami hukuman ke atas mereka yang tersasar jihadnya. Tulisan bersama Mohamed Redzuan Salleh. Berita Harian, hal. 8.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Jihad

168. (2008, Dis 5). Buat siri drama basmi faham pelampau. Tulisan bersama Mohamed Redzuan Salleh. Berita Harian, hal. 14.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Golongan – Pelampau

169. (2008). Don’t be extreme in your religion. Translated to Jangan melampau dalam beragama. Co-written with Mohamed bin Ali. Singapore: MUIS & PERDAUS, 19 p.

Kesederhanaan Dalam Islam

170. (2008). Fiqh minoriti Muslim : dari perspektif dua ulama kontemporari oleh Yusuf Al Qardhawi dan Sulaiman Tubuliyak. Penyunting dan penterjemah, Muhammad Haniff Hassan. Singapura: Pustaka Nasional: Pergas, 544 hal.

Hukum fiqh minoriti Muslim dengan keperluan-keperluan baru bagi penduduk Muslim dalam penyelesaian konflik. Sumber hukum berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas yang menjadi asas metodologi Usul Fiqh.

Fiqh Golongan Minoriti

171. (2009, Feb 16). Awas pengganasan masa ekonomi suram. Tulisan bersama Sharifah Thuraiya Su’ad Ahmad Al Habshi. Berita Harian, hal. 7.

Keharmonian Kaum & Agama

172. (2009, Mar 9). Kelompok radikal salah tafsir sifat Nabi. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

173. (2009, Apr 6). Mengesan fahaman ‘bapa penjihad’ Abdullah Azzam. Berita Harian, hal. 6.

Aliran Pemikiran / Ideologi

174. (2009, Mei 18). Beza antara penyebar perang dengan pendakwah. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

175. (2009, Jun 1). Peranan agama di negara sekular. Berita Harian, hal. 7.

Keharmonian Kaum & Agama

176. (2009, Sep 28). Perang fahaman perlu hujah jitu. Tulisan bersama Mohamed Redzuan Salleh. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Dakwah

177. (2009, Oct). Interpreting Islam on plural society. Islam and Civilisational Renewal Journal, Vol. 1, Issue 1, p. 99-120.

Keharmonian Kaum & Agama

178. (2009). Jihadi ideology: an overview. In Conflict, Community and Criminality in Southeast Asia and Australia, edited by Arnaud de Bochgrave, Thomas Sanderson and David Gordon, CSIS, Washington.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Jihad

179. (2010, Mei 17). Di sebalik aneka teori konspirasi 911. Tulisan bersama Mohamed Redzuan Salleh. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

180. (2010, Jun 4). Meluruskan jalan menimba ilmu. Berita Harian, hal. 11.

Islam & Ilmu

181. (2010, Jul 31). Research and ideas needed to counter jihadism. Jointly written with Mohamed Redzuan Salleh. The Straits Times, p. A24.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Dakwah, Jihad

182. (2010, Ogos 2). Meluaskan pengajian jihad songsang. Tulisan bersama Mohamed Redzuan Salleh. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Jihad

183. (2010, Okt 11). Batas daya kita tangkis pengganasan. Tulisan bersama Afif Pasuni. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

184. (2010, Nov 29). Menilai semua faktor Mas Selamat lolos. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

185. (2011, Jan 17). Apabila penjara gagal pulih pesalah teror. Tulisan bersama V. Arianti. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

186. (2011, Feb 14). Egypt and the waning threat of jihadists. Jointly written with Mohamed Redzuan Salleh. New Straits Times, p. A18.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Politik – Timur Tengah

187. (2011, Feb 14). Pengganas terpinggir dalam gejolak Mesir. Tulisan bersama Mohamed Redzuan Salleh. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Politik – Timur Tengah

188. (2011, Feb 18). Mengamal dakwah penuh hormat. Berita Harian, hal. 12.

Dakwah

189. (2011, Feb 25). Adab berdakwah secara lunak. Berita Harian, hal. 16.

Dakwah

190. (2011, Mac 14). Al-Awlaki tidak sehebat sangkaan AS. Tulisan bersama Azlin Mohamed Yasin. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

191. (2011, Mei 6). Controversy over burial could have been avoided. Jointly written with Zulkifli Mohamed Sultan. The Straits Times, p. A18.

Aliran Pemikiran / Ideologi

192. (2011, Mei 16). Pengebumian Osama: Bagaimana ia harus dijalankan. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

193. (2011, Jun). Contemporary fiqh in Singapore: some observations. Jointly written with Sh. Thuraiya S. H. Alhabshi. Islam and Civilisational Renewal Journal, Vol. 2, No. 4, p. 691-707.

Fiqh Kontemporari

194. (2011, Jun 25). Sesudah Abu Bakar Baashir dihukum. Tulisan bersama Azlin Mohamed Yasin. Berita Harian, hal. 23.

Aliran Pemikiran / Ideologi

195. (2011, Jul 25). Tangani dwiancaman Al-Qaeda Pusat. Tulisan bersama Muhammad Saiful Adli Ayob. Berita Harian, hal. 7.

Aliran Pemikiran / Ideologi

196. (2011, Sep 27). A decade of combating radical ideology: learning from the Singapore experience (2001-2011). Jointly written with Tuty Raihanah Mostarom. RSIS Monograph No. 20. Singapore: RSIS, NTU.

Provides insight into Singapore’s decade-long experience in confronting the threat of Islamist terrorism in the country, since the local cell of the regional Jemaah Islamiyah was uncovered in 2001.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Masyarakat Melayu / Islam Singapura

197. (2011, Okt 5). Langkah sesudah wacana pelampau. Tulisan bersama Zulkifli Mohamed Sultan. Berita Harian, hal. 9.

Aliran Pemikiran / Ideologi

198. (2011, Okt 10). Islam tidak larang wanita jadi pengerusi masjid. Berita Harian, hal. 22.

Wanita – Hak & Tanggungjawab

199. (2011, Okt 10). Pupuk masyarakat melawan pelampau. Berita Harian, hal. 24.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Golongan – Pelampau

200. (2011). Islam between virtuous existence and violent extremism. In Prosiding Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan (Regional Conference on Islam and Peace Proceeding Book), edited by Sulaiman bin Ibrahim et. al, Faculty of Islamic Theology Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunei Darussalam, Vol. II, p. 215-99.

Aliran Pemikiran / Ideologi

201. (2012, Jan). The training, appointment and supervision of Islamic judges in Singapore. Jointly written with Sh. Thuraiya S. H. Alhabshi. Pacific Rim Law and Policy Journal, Vol. 21, No. 1, p. 189-213.

A descriptive overview of the training, work, and professional regulation of Syariah court judges in Singapore. Presents new empirical data on an increasingly important class of legal professionals and facilitates comparative reflections on their work in relation to that of their colleagues practising before Syariah courts in the neighboring countries.

Undang-Undang & Kehakiman

202. (2012, Jan 14). Gejolak Mesir: reaksi penjihad. Berita Harian, hal. 18.

Aliran Pemikiran / Ideologi, Jihad, Politik – Timur Tengah

203. (2012, Feb 29). Terjemahan bahan radikal di Indonesia. Berita Harian, hal. 11.

Aliran Pemikiran / Ideologi

204. (2012, Jan – Apr). Bagaimana menghadapi fenomena futur di kalangan ahli. Al- Risalah 9, hal. 2-4.

Membincangkan penyakit futur yang menimpa aktivis dakwah dalam berdakwah, kesan buruknya serta 10 faktor-faktor penyebabnya juga langkah-langkah merawatnya.

Dakwah

205. (2012, Apr 13). Agar keputusan berpandu Syariah. Berita Harian, hal. 10.

Undang-Undang & Kehakiman

206. (2012, Mei 4). Keutamaan antara hak Allah dengan hak insan. Berita Harian, hal. 14.

Pengetahuan Islam

207. (2012, Sep 14). Bersikap terbuka demi menimba ilmu. Berita Harian, hal. 16.

Etika & Akhlak

208. (2012, Sep 23). Jika ahli keluarga tidak soleh… Berita Harian, hal. 13.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

209. (2012, Okt 12). Berfikiran luas hadapi musibah. Berita Harian, hal. 16.

Etika & Akhlak

210. (2012, Okt 21). Pelajaran kebapaan dari perintah korban. Berita Harian, hal. 13.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

211. (2012, Nov 2). Bangkit peranan nadi umat serantau. Berita Harian, hal. 12.

Masyarakat Islam

212. (2012). War, peace or neutrality: an overview of Islamic polity’s inter-state relations. Journal of Al-Tamaddun, Vol. 7, No. 1, p. 115-34.

Sejarah Islam – Peperangan & Toleransi

213. (2012, Dec). Inside Indonesian online library for radical materials. Co-written with Zulkifli Mohamed Sultan. Perspective of Terrorism, Vol. 4, Issue 6, p. 74-88.

Aliran Pemikiran / Ideologi

214. (2012). Kritikan dari dalam terhadap ideologi al-Qaeda. Terjemahan Muhammad Haniff Hassan. Singapore: Pustaka Nasional. 472 hal. Republished as: (2012). Kritikan internal terhadap Al-Qaeda (Bahaya dan kesalahan ideologinya). Terjemahan bersama Ariefa Kusuma. Jakarta: Lazuardi Birru.

Penjelasan tentang penyelewangan ideologi al-Qaeda dari buku asal tulisan barisan kepimpinan Al-Jamaah Al-Islamiyah Mesir. Ia menawarkan hujah dan sanggahan terhadap ideologi ini dengan pendekatan tradisional dalam memahami dan mentafsirkan isu-isu agama.

Aliran Pemikiran / Ideologi

215. (2013, Feb 20). Sederhana dan saksama dalam isu ramaikan anak. Berita Harian, hal 11.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

216. (2013, Apr 26). Mengenali kebenaran yang mutlak. Berita Harian, hal. 19.

Etika & Akhlak

217. (2013, Mei 18). Asas menjadi pemimpin cemerlang. Berita Harian, hal. 29.

Kepimpinan & Tanggungjawab

218. (2013, Jun 9). Tradisi : Nak tolak atau terima? Berita Harian, hal. 14.

Islam & Adat / Budaya

219. (2013, Jun 14). Haram kumpul keris? Berita Harian, hal. 13.

Fiqh Halal & Haram

220. (2013, Jun 21). Isu wang sedekah bagi keluarga si mati. Berita Harian, hal. 13.

Ahwal Syahsiah – Kematian

221. (2013, Jul 2). Positif dalam hubungan insani. Berita Harian, hal. 12.

Etika & Akhlak

222. (2013, Jul 10). Mobilisasi jihad (bah. 1): Ideologi tak semesti kunci kejayaan. Berita Harian, hal. 13.

Jihad

223. (2013, Jul 11). Mobilisasi jihad (bah. 2): Dasar luar negeri juga beri kesan. Berita Harian, hal. 12.

Jihad

224. (2013, Jul 19). Dasar luar negeri juga beri kesan. Berita Harian, hal. 13.

Aliran Pemikiran / Ideologi

225. (2013, Ogos 15). Semak fahaman jihad tradisi (bah. 1). Berita Harian, hal.12.

Jihad

226. (2013, Ogos 16). Boleh nikahi sepupu. Berita Harian, hal. 11.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

227. (2013, Ogos 16). Wajibkah Muslim perjuangkan tanah yang pernah mereka miliki? (bah. 2). Berita Harian, hal. 10.

Kesederhanaan Dalam Islam

228. (2013, Ogos 25). Alah emak kahwinkan aku. Berita Harian, hal. 11.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

229. (2013, Sep 1). Pelihara silaturrahmi tapi ada batasnya. Berita Harian, hal. 14.

Etika & Akhlak

230. (2013, Sep 6). Laksana faraid bagi rumah milik bersama. Berita Harian, hal. 16.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

231. (2013, Sep 6). “Bang, kenapa tak bantu ibu bapa saya?”. Berita Harian, hal. 15.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan dan Perceraian

232. (2013, Sep 8). Bersanding, salah ke? Berita Harian, hal. 14.

Islam & Adat / Budaya

233. (2013, Sep 13). Zakat wajib walau buat ibu tunggal. Berita Harian, hal. 14.

Fiqh Ibadat – Zakat

234. (2013, Sep 20). Boleh solat qiamullail berjemaah dianjur masjid? Berita Harian, hal. 13.

Fiqh Ibadat – Solat

235. (2013, Sep 20). Suami kakak bukan mahram kekal di sisi Islam. Berita Harian, hal. 13.

Etika & Akhlak, Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

236. (2013, Sep 22). Tidak beri nafkah selama 20 tahun. Berita Harian, hal. 12.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

237. (2013, Okt 4). Boleh lenggang perut? Berita Harian, hal. 14.

Akidah, Islam & Adat / Budaya

238. (2013, Okt 13). Berkhidmat untuk insan sejagat. Berita Minggu, hal. 12.

Etika & Akhlak

239. (2013, Okt 27). Beberapa pertimbangan penting dalam isu pemakanan halal. Berita Harian, hal. 15.

Fiqh Kontemporari

240. (2013, Nov 1). Soal fidyah ganti puasa. Berita Harian, hal. 10.

Fiqh Ibadat – Puasa

241. (2013, Nov 8). Ambil iktibar dari peristiwa Hijrah. Berita Harian, hal. 15.

Sejarah Islam, Etika & Akhlak

242. (2013, Nov 15). Tegur biar berhikmah. Berita Harian, hal. 13.

Etika & Akhlak

243. (2013, Nov 22). Cara laksana solat duha. Berita Harian, hal. 12.

Fiqh Ibadat – Solat

244. (2013, Nov 24). Tiga pendapat tentang anjing. Berita Minggu, hal. 14.

Fiqh Ibadat

245. (2013, Dis 6). Soal hantaran perlu dipersetujui bersama pada hari pertunangan. Berita Harian, hal. 9.

Etika & Akhlak, Islam & Adat / Budaya

246. (2013, Dis 6). Sah atau tidak? Berita Harian, hal. 9.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

247. (2013, Dis 8). Ambil gambar? Boleh… tapi biarlah beradab. Berita Minggu, hal. 12.

Etika & Akhlak

248. (2013, Dis 13). Cara kembali ke pangkal jalan. Berita Harian, hal. 12.

Etika & Akhlak

249. (2013, Dis 13). Homoseks diharam. Berita Harian, hal. 12.

Sosio-Masyarakat – Homoseks

250. (2013, Dis 27). Syarat hukum zina. Berita Harian, hal. 11.

Undang-Undang & Kehakiman

251. (2014, Jan 3). Tidak wajib bubuh ‘bin’ atau ‘binti’ pada nama. Berita Harian, hal. 12.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

252. (2014, Jan 17). ‘Janji Melayu’ ditepati? Berita Harian, hal. 12.

Etika & Akhlak

253. (2014, Jan 19). Bertaruh ‘suka-suka’ pun dikira judi. Berita Minggu, hal. 14.

Fiqh Halal & Haram

254. (2014, Jan 26). Dimensia boleh dielak melalui usaha manusia dan tawakal kepada Allah. Berita Minggu, hal. 14.

Islam & Perubatan

255. (2014, Ogos 13). Konflik Gaza berpihak pada Palestin. Berita Harian, hal. 13.

Politik – Timur Tengah

256. (2014, Ogos 31). Tiada dalil sahih sokong hadis berkaitan panji-panji hitam. Berita Minggu, hal. 14.

Aliran Pemikiran / Ideologi

257. (2014, Sep 14). The black flag myth: an analysis from Hadith studies. Counter Terrorists Trends and Analysis Vol. 6, Issue 8, p. 15-20. http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/CTTA-September14.pdf

Since the theological basis of the black flag is derived from the Hadith, it would be appropriate to analyse the authenticity of the relevant Hadith in order to ascertain their validity in Islam.

Aliran Pemikiran / Ideologi

258. (2014, Sep 24). Majoriti ulama seluruh dunia tolak IS. Berita Harian, hal. 6.

Aliran Pemikiran / Ideologi

259. (2014, Sep 25). Islamic scholars compile list of worldwide voices against ISIS. Jointly compiled with Mustazah Bahari. The Online Citizen. http://www.theonlinecitizen.com/2014/09/islamic-scholars-compile-list-of-worldwidevoices- against-isis/

Compilation of a list of 86 prominent scholars, groups and countries from all over the world which have voiced condemnation of the terror group known as the Islamic State (IS).

Aliran Pemikiran / Ideologi

260. (2014, Dec 11). Islamic state seeks legitimacy from Dabiq and its narrative – Analysis. Jointly written with Mustazah Bahari. Eurasian Review : a Journal of Analysis and News. http://www.eurasiareview.com/11122014-isis-seeks-legitimacy-dabiq-narrative-analysis/

Two symbols; Dabiq and A`maq, used by ISIS that are based on authentic hadith. However, its application can still be challenged and contested.

Aliran Pemikiran / Ideologi

261. (2014). The father of jihad: `Abd Allah `Azzam’s Jihad ideas and implications to national security. London: Imperial College Press, 350 p.

Revolves around the jihad ideas of ‘Abd Allāh ‘Azzām — an iconic figure in the study of militant jihad in the 20th century, history of Afghan jihad against the Soviet Union, Al-Qaeda and current threat of terrorism.

Jihad

262. (2015, Feb 9). Selective nature of Islamic State’s armageddon narrative – Analysis. Eurasian Review : a Journal of Analysis and News. http://www.eurasiareview.com/09022015-selective-nature-isis-armageddon-narrativeanalysis/

One of many narratives used by ISIS in its propaganda materials to win support from Muslims all over the world is the Armageddon or Al-Malhamah Al-Kubra (the Great Battle) narrative which concerns the End of Time.

Aliran Pemikiran / Ideologi

263. (2015, Feb). Konsep wasatiyah dari sudut pandangan Prof. Kamal Hassan. Wasat 1, hal. 2-3.

Kertas kerja Persidangan Antarabangsa Kedua Bagi Pemulihan Pengganas dan Daya Tahan Masyarakat di Singapura (2013). Penjelasan konsep wasatiyah atas 3 nilai dalam Islam juga 3 sifat utama wasatiyah.

Kesederhanaan Dalam Islam

264. (2015, Jun). Be excellent Muslim: why Muslims must have pioneering spirit & breakthrough ideas. Wasat 3, p. 21 – 25.

Argues that Islam commands Muslim to possess pioneering spirit and constantly generate breakthrough ideas that will shatter imaginary and real life barrier that inhibit personal success, progress and development.

Kesederhanaan Dalam Islam, Etika & Akhlak

265. (2015, Jun 30). Responding to abuse of Hijrah concept for mobilizing Muslims to Syria and Iraq – Analysis. Eurasian Review : a Journal of Analysis and News. http://www.eurasiareview.com/30062015-responding-to-abuse-of-hijrah-concept-formobilizing- muslims-to-syria-and-iraq-analysis/

ISIS views hijrah as obligatory to all Muslims because supporting the newly founded “caliphate” is a religious obligation.

Aliran Pemikiran / Ideologi

266. (2015, Aug). A balanced viewpoint towards misfortune and disaster. Wasat 4, pp. 21–23.

Muslims must look for rational and scientific solution or prevention of disaster and misfortune because Islam recognizes natural law of cause and effect as part of the explanation.

Kesederhanaan Dalam Islam

267. (2015, Aug 12). A wolf in sheep’s clothing: an analysis of Islamic State’s takfir doctrine. Eurasian Review : a Journal of Analysis and News. http://www.eurasiareview.com/12082015-a-wolf-in-sheeps-clothing-an-analysis-of-islamicstates- takfir-doctrine/

ISIS is challenged not only on the battlefield, but also ideologically by mainstream Muslim scholars and within militant circles.

Aliran Pemikiran / Ideologi

268. (2015, Nov 4). Islam’s moderate (wasatiyah) vision and jihad through service to the environment – Analysis. Jointly written with Mustazah Bahari. Eurasian Review : a Journal of Analysis and News. http://www.eurasiareview.com/04112015-islams-moderate-wasatiyah-vision-and-jihadthrough- service-to-the-environment-analysis/

Environmental conservation is a potential area for the inculcation of shared positive values among young Muslims who are being targeted by radical movements.

Kesederhanaan Dalam Islam

269.(2016, Feb). Dealing with future (burn-out) in da’wah work. Wasat 7, hal.

Written based on the book Afat `Ala Al-Tariq by Dr Sayyid Muhammad Nuh. This common phenomenon is faced by many who are tasked with the responsibility of moulding dakwah like asatizah. Some detrimental outcomes are also discussed.

Dakwah

270. (2016, Apr). Wasatiyah approach in understanding truth Wasat 8, hal.

The presence of scriptural evidences (the Qur’an and hadith) in one’s argument is not sufficient to make a claim that his truth is absolute and no other viewpoint can be accepted because the evidences may not provide qat’iy al-dilalah (definitive conclusion in meaning) for the claim to be regarded as absolute.

Kesederhanaan Dalam Islam

271. (2016, Jun). Muhammad: a compassionate or violent prophet? Wasat 9, hal.

It criticizes extremist groups which portray the Prophet S.A.W. as a violent leader. As it is very contradictory to the concept of wasatiyah, it should be corrected and thus, the public should be educated.

Sejarah Rasulullah S.A.W. & Ahli Bait, Etika & Akhlak, Kesederhanaan Dalam Islam

272. (2016, Okt). Sex education in Islam: between apprehension and permissiveness. Wasat 11, hal. 17-23.

Unabashedly attitude among Muslim adults, especially parents and religious teachers to talk about sex with their children at every level must be changed. This article suggests how learning fiqh can be used to talk about sexuality with their children acc ording to their ages.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

273. (2016, Jul 17). Pandangan Islam terhadap pengebom bunuh diri. Berita Harian, hal. 9.

Etika & Akhlak, Aliran Pemikiran / Ideologi

274. (2016, Jul 17). Jihad: Kerahkan sepenuh tenaga laksanakan perintah Tuhan. Berita Harian, hal. 9.

Jihad

275. (2016, Dis). Salah faham terhadap wacana (Discourse) Wasatiyah. Wasat 12.

Mengenalpasti empat salah faham terhadap wacana wasatiyah, kerana sifatnya yang kritikal bagi Islam juga kerana keperluan terhadapnya. Antaranya: Wasatiyah adalah tafsiran baru agama yakni, “tidak di sini, tidak di sana” dan merupakan agenda Barat.

Akidah, Kesederhanaan Dalam Islam

276. (2016). 100 soal jawab agama isu-isu kontemporari & pendekatan wasatiy. Tulisan bersama Mustazah Bahari. Singapura: Pustaka Nasional, 259 hal.

Kumpulan soalan-soalan kontemporari ini merupakan satu usaha untuk memberi penjelasan kepada soalan-soalan yang diajukan menurut prinsip wasatiyah, yang bersesuaian dengan kehidupan di Singapura khususnya dan nusantara umumnya.

Fiqh Kontemporari, Kesederhanaan Dalam Islam, Masyarakat Melayu/Islam Singapura, Kemusykilan Agama

277. (2017). Sampaikan daripadaku… 100 renungan Al-Quran & Sunnah dalam menyeru kebaikan. Selangor: Firdaus Press, 225 hal.

Lanjutan dari buku “Fiqh Dakwah Dalam Al-Quran (2004)”. Ia bercorak buku panduan yang berguna untuk jurulatih, guru atau pendakwah dalam membimbing atau melatih khususnya dalam pengurusan modal insan dan pembangunan organisasi.

Dakwah, Al-Quran – Tafsir

278. (2017, Apr). A Wasatiyah approach to decision making based on Shari’ah. Wasat 14, p. 22.

Provides a brief, basic and balanced shari`ah-based guideline required by Muslims in order to analyse an issue before making any decision. Presented in a form of questions that need to be asked before a final conclusion and decision can be made.

Kesederhanaan Dalam Islam, Undang-Undang & Kehakiman

279. (2017, Jan-Apr). Sumbangan asatizah Singapura dalam penulisan agama (2002- 2016). Ar-Risalah 23, hal. 6-9.

Rakaman penelitian penulis berdasarkan data-data dari projek pengumpulan bibliografi asatizah oleh Pergas dengan tujuan memberi gambaran perkembangan sumbangan asatizah dalam bidang penulisan agama dan cadangan-cadangan untuk pembaikannya.

Asatizah – Cabaran & Peluang

280. (2017, Mei). Muslim Pacifist: bolehkah?. Jurnal Dakwah 5, hal. 1-42.

Meneroka pembangunan hujah-hujah agama yang dapat membenarkan Muslim untuk menjadi seorang pacifist tanpa rasa bimbang bahawa dia telah jatuh haram.

Jihad

281. (2017, Jun). Al-Wala’ (Taat-Setia) kepada pemerintah dalam konteks minoriti Muslim Singapura. Wasat 15, hal. 7-14.

Membicarakan antara komponen utama dalam konsep Al-Wala’ Wa Al-Bara’ (WB) yang dipaparkan sebagai konsep yang mendasar dalam akidah yang tidak boleh disalahi kerana akan menyebabkan kerosakan iman yakni soal wala’ kepada bukan Muslim.

Kesederhanaan Dalam Islam, Masyarakat Melayu/Islam Singapura

282. (2017). Civil disobedience in Islam: a contemporary debate. New York: Palgrave Macmillan. 220 p.

Mengenai perdebatan tentang ketidaktaatan sivil dalam tradisi Sunni terutama dalam revolusi aman (Arab Spring) di negara-negara Arab. Dianalisa melalui pandangan penulis tentang bagaimana posisi teologi dalam ketidaktaatan sivil dapat dibentuk hari ini.

Kesederhanaan Dalam Islam

283. (2017, Ogos). Know Allah: the most compassionate and merciful God. Wasat 17.

Many hadith narrated on the nature of Allah S.W.T. who is merciful and compassionate towards His people. Muslims must practice religion to seek for His blessings and not for fear of His punishments.

Akidah, Kesederhanaan Dalam Islam

284. (2018, Jun). A wasatiyah approach to seeking knowledge: inclusivity and openmindedness. Wasat 21.

Exclusivist and close-minded attitude towards knowledge from non-Muslim sources do not represent the accurate reading of Islam’s scriptural evidences and intellectual tradition. Unguided openness could have detrimental effects on the Muslim ummah.

Kesederhanaan Dalam Islam

285. (2018, Oct). Refuting Islamic State (IS) jihad propaganda with the story of Uwais Al-Qarni. Counter Terrorist Trends and Analyses, vol. 10, no. 10, pp. 12-16.

An attempt to expose the fallacies in a key aspect of IS’ misinterpretation of jihad that has influenced a segment of Muslim youth today.

Aliran Pemikiran / Ideologi

stories from the author

Edition No. 46

Wasat 46-2
Dakwah, Pendapat Umum dan Perubahan Sosial

Dakwah ialah usaha untuk mencetus perubahan, samada perubahan dari kejahilan kepada kefahaman Islam atau dari kebaikan kepada yang lebih baik…

 • 31
 • 0

Edition No. 44

Wasat 44-1
Six Excellent Attributes of Muslim Activist

Islam recognises the importance of social activism and works to change society for the better. Islam regards them as part…

 • 43
 • 0

Edition No. 40

40-1
Hukum Muslim Dalam Unit Anjing Polis Dalam Konteks Singapura

Nota: Artikel ini adalah terjemahan bahasa Melayu bagi artikel bertajuk Muslims Serving In A Police Dog Unit, terbitan Wasat (no.…

 • 1634
 • 0

Edition No. 34

34-4
Muslims Serving in a Police Dog Unit

A Malay Muslim person posted his dilemma on Internet about his immediate family members’ negative reactions and attitudes towards his…

 • 1239
 • 0

Edition No. 33

4
Islam and Individuals with Special Needs

Wasatiyah (balance and moderation) in practicing Islam does not only mean avoiding violence, harshness and extremism. More importantly, it is…

 • 995
 • 0

Edition No. 32

32-3-header
Towards Fair Reward for Asatizah

This article seeks to argue for fair treatment for teachers of Islamic religious knowledge (asatizah) in the form of fair…

 • 694
 • 0

MUSLIM LIFE

2-header
Al-Wala' (Taat-Setia) Kepada Pemerintah Dalam Konteks Minoriti Muslim Singapura

  Artikel ini berasal dari kertas kerja yang ini dibentangkan di Seminar Antarabangsa Wasatiyyah 2017 “Fiqh Wala’ Dan Taat: Peranannya…

 • 693
 • 0

Edition No. 30

2-header
Five Dalils (Scriptural Evidences) Why Muslims Must Have Pioneering Spirit & Breakthrough Ideas

Yes, I strongly believe that Islam commands Muslims to possess pioneering spirit and constantly generate breakthrough ideas that will shatter…

 • 539
 • 0

other authors