Izal Bin Mustafa Kamar | Pergas Blog

authors

Izal Bin Mustafa Kamar

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah), Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana (Fiqh & Usul Fiqh), Universiti Beirut, Lebanon

Pekerjaan:

Penolong Pengarah, Polisi Agama, Pejabat Mufti

Penulisan

1. (2015, Okt). Keseimbangan dalam berhadapan dengan ikhtilaf. Wasat 5.

Menyentuh soal sikap yang seimbang dan sederhana dalam menangani isu-isu khilafiyah. Peringatan bagi asatizah agar tidak menyampaikan isu khilafiyah kepada orang awam kerana keterbatasan tahap keilmuan mereka.

Kesederhanaan Dalam Islam

2. (2016, Jan-Apr). Wasatiyah dalam memahami teks agama. Wasat 7.

Perbincangan tentang cara yang betul memahami teks agama hingga dapat menatijahkan fahaman yang wasati. Memahami teks agama perlu melalui proses penafsiran teks bukan sekadar makna zahirnya agar pembaca dapat menilai kesahihan sesuatu pendapat.

Kesederhanaan Dalam Islam

3. (2017, Okt 27). Wanita sebagai pemimpin: memahami panduan hadis Nabi. Berita Harian, hal. 11.

Wanita – Hak & Tanggungjawab, Kepimpinan – Tanggungjawab

stories from the author

Edition No. 13

wasatiyyah-dalam-berbincang-dan-berdebat
Wasatiyah Dalam Berbincang Dan Berdebat

Seringkali kita menyaksikan isu-isu hangat diketengahkan sebahagian individu serta diperdebatkan melalui pelbagai wadah antaranya melalui media sosial. Ada yang memiliki…

  • 456
  • 0

Edition No. 7

wasatiyah-dalam-memhami-teks-agama
Wasatiyah Dalam Memahami Teks Agama

Agama begitu penting dan kritikal bagi kehidupan insan. Ia memberi petunjuk dan panduan dalam kehidupan, memberi makna dan menjamin kesudahan…

  • 520
  • 0

Edition No. 5

keseimbangan-dalam-berhadapan-dengan-ikhtilaf
Keseimbangan Dalam Berhadapan Dengan Ikhtilaf

Isu berkaitan penyatuan dan kesatuan umat sering dibincangkan para ulama dalam pelbagai penulisan mereka. Sama ada ketika membahaskan ayat-ayat yang…

  • 716
  • 0

other authors