Mohamad Hasbi Bin Hassan | Pergas Blog

authors

Mohamad Hasbi Bin Hassan

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda Usuluddin (Aqidah & Falsafah), Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor, Malaysia

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas
Presiden, Pergas (sejak 2003 hingga kini)
Ahli, Lembaga Majlis Ugama Islam Singapura (Muis)
Ahli, Lembaga Fatwa, Muis
Ahli, Kumpulan Pemulihan Agama (RRG)

Anugerah Jasa Bakti (Muis), 2008
Anugerah Bintang Bakti Masyarakat, 2010
Pingat Jasa Gemilang, 2018
Anugerah Khas Muis50, 2018

Penulisan

1. (1992, Mei 21). Melengkapkan ilmu karyawan, asatizah. Berita Harian, hal 4.

Asatizah – Profesion, Asatizah – Cabaran & Peluang

2. (1992, Sep 20). Luaskan penggunaan Dana Pembinaan Madrasah untuk madrasah. Berita Harian, hal. 4.

Pendidikan Islam – Madrasah

3. (2001). Kehidupan kerohanian masyarakat Melayu Singapura. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 300 hal.

Menjelaskan Melayu tempatan hidup sebagai minoriti tetapi kekal mengamalkan aspek kerohanian Islam dalam konteks kehidupan di Singapura.

Akidah, Masyarakat Melayu/Islam Singapura

4. (2004, Nov 7). Keputusan mahkamah tidak jejas kewibawaan mufti. Berita Minggu, hal. 16.

Undang-Undang & Kehakiman

5. (2007). Konsep moderat ahli Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah. Dalam Konvensyen Madrasah, 14 Julai 2007, hal. 29-36. (s.l.)

Sejarah ahli Sunnah wal Jamaah termasuk konsep ahli sunnah wal jamaah yang berkisar kepada gambaran atau tasawwur umum yang menjadi dasar kepada fahaman golongan ini.

Kesederhanaan Dalam Islam

6. (2008, Dis 27). Muslim perlu celik pelaburan. Berita Harian, hal. 20.

Fiqh Muamalat

7. (2009, Sep 18). Dimensi matematik hayati Ramadan. Berita Harian, hal. 19.

Fiqh Ibadat – Puasa

8. (2010). Doa-doa pembukaan pengajian. Singapura: Pergas, 31 hal. Diterbit semula: (2012). Singapura: Pergas, 31 hal.

Buku ini diterbitkan untuk mendorong masyarakat Islam Singapura agar dapat mengamalkannya sebagai amalan harian kerana doa adalah ibu ibadah.

Doa & Zikir

9. (2011, Dis 12), Menabung bijak untuk naik haji. Berita Harian, hal. 23.

Etika & Akhlak, Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

10. (2011). Istilah-istilah ilmu tasauf. Singapura: Pergas, 30 hal.

Pengenalan istilah ilmu tasauf di tahap permulaan mengenali Pencipta. Ia berkait rapat dengan ihsan, akhlak, hati dan rohani di dalam Islam.

Tasawuf / Tazkiyyatun Nafs

11. (2013). Amalan penyembuhan hati dan pengubatan diri melalui al-Quran dan hadis Nabi S.A.W. dari penyakit yang ditakuti. Singapura: Pergas, 72 hal.

Rawatan yang disaran berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan tumpuan pada pembentukan rohani.

Doa & Zikir

12. (2013, Dis). Masyarakat Melayu Singapura dalam kehidupan kerohanian. Jurnal Dakwah 4, hal. 40-70.

Menyentuh amalan-amalan kerohanian kumpulan-kumpulan tarekat dan ratib, sejarah awal dan perintis-perintis kumpulan ini, juga tujuan dan perkembangan amalan-amalan ini di Singapura.

Masyarakat Melayu/Islam Singapura, Tasawuf / Tazkiyyatun Nafs

13. (2014, Apr 11). Teladan dari kisah Nabi Yunus ditelan paus. Berita Harian, hal. 10.

Kisah Para Nabi /Qisasul Anbiya

14. (2014, Jul 14). Perang sesama Muslim satu fitnah. Berita Harian, hal. 14.

Etika & Akhlak

15. (2014, Jul 18). Kaedah mencari dan mendapatkan malam lailatulqadar. Berita Harian, hal. 18.

Doa & Zikir, Etika & Akhlak

16. (2014). Kisah Nabi Allah : Yunus a.s. dan pengajaran di dalam Al-Quran. Singapura: Pergas, 20 hal.

Kisah Nabi Yunus bin Matta a.s. yang digelar Zunnun kerana ditelan ikan paus setelah dicampakkan ke lautan. Beberapa pengajaran dari kisah ini disenaraikan.

Sejarah Para Nabi /Qisasul Anbiya

17. (2014). Peperangan sesama umat Islam dan pengajarannya dalam al-Hadis. Singapura: Pergas, 29 hal.

Menukik peperangan mutakhir di Syria. Rasulullah S.A.W. telah mengingatkan tentang amalan mereka yang saling berperang. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dari buku Bahru al-Madzi.

Hadis – Syarah

18. (2016). Kelebihan hari Jumaat & beramal padanya. Singapura: Pergas, 83 hal.

Penjelasan tentang amalan-amalan pada hari Jumaat yang dianggap istimewa sebagai penghulu segala hari. Menurut hadis, Nabi Adam a.s. dicipta dan diwafatkan pada hari Jumaat. Hari Kiamat dan hari Kebangkitan juga akan berlaku pada hari ini.

Etika & Akhlak

19. (2017, Sep-Dis). Skim pengiktirafan asatizah. Ar-Risalah 25, hal. 5-9.

Idea yang dicetuskan pada tahun 1994 ini dikuatkuasakan secara berperingkat sehingga 2017 ini diperkenalkan untuk memastikan bahawa asatizah yang berkelayakan, berwibawa dan bertauliah dibenarkan untuk membimbing masyarakat Islam tempatan.

Asatizah – Profesion, Asatizah – Pengiktirafan

stories from the author

Edition No. 41

41-2
Dasar-Dasar Islam Dalam Hidup Berbangsa-Bangsa dan Berpuak-Puak

Nama Islam bukanlah satu yang asing di dunia sekarang ini. Kemajuan internet hari ini membolehkan pelbagai maklumat mengenai Islam diperolehi.…

  • 187
  • 0

MASYARAKAT

skim-pengiktirafan-asatizah-1
Skim Pengiktirafan Asatizah

Penduduk Islam di Singapura merupakan kaum minoriti seramai 15% dan pengamalan Islam sentiasa mendapat perhatian yang unik daripada pihak Pemerintah…

  • 788
  • 0

other authors