Mustazah Bin Bahari | Pergas Blog

authors

Mustazah Bin Bahari

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah) (Kepujian) Universiti Islam Madinah, Arab Saudi
Sarjana (Al-Quran dan As-Sunnah) Universiti Kebangsaan Malaysia
Diploma, Psikologi Kaunseling, LEE Community College, Singapura

Pekerjaan:

Zamil Bersekutu, RSIS, NTU
Naib Kadi, Pendaftar Pernikahan Orang-Orang Islam (ROMM)
Narasumber, Mahkamah Syariah Singapura
Ahli & Penasihat Lembaga AEPim Investments and Securus Partners
Ahli, Kumpulan Pemulihan Agama (RRG)
Ahli, Lembaga Pelawat MINDEF
Ahli Lembaga Rayuan, Muis

Penulisan

1. (2004, Apr – Jun). Konsep maslahah di dalam dakwah. Al-Risalah 7, 16-19.

Usaha maslahah dalam dakwah bukan suatu yang baru atau bid’ah kerana ia bersangkutan dengan kebaikan umat sejagat. Namun pendekatan maslahah perlu diperluaskan kerana fitrah insan yang sensitif.

Dakwah

2. (2004, Jun 5). Jahiliyah moden. Berita Harian, hal. 11.

Etika & Akhlak

3. (2004, Ogos 4). Tiada istilah pencen dalam Islam. Berita Harian, hal. 12.

Dakwah

4. (2004, Sep 5). Masih adakah jahiliah zaman ini? Berita Minggu, hal. 11.

Al-Quran – Tafsir

5. (2004, Nov 5). Ramadan bukan untuk malas, lesu. Berita Harian, hal. 26.

Fiqh Ibadat – Puasa

6. (2005, Jan 23). Terdapat rahmat di sebalik musibah. Berita Minggu, hal. 7.

Akidah

7. (2005, Feb 20). Usia bersara bukan untuk rehat. Berita Minggu, hal. 5.

Etika & Akhlak

8. (2005, Mei 13). Adab pelayaran dalam Islam. Berita Harian, hal. 12. (2005, Jul 24). Imam Bukhari. Berita Minggu, hal. 7.

Asatizah & Ulama – Biografi

9. (2005, Sep 25). Imam Abu Daud. Berita Minggu, hal. 14.

Asatizah & Ulama – Biografi

10. (2005, Dis 5). Pendekatan unik Al-Tirmizhi. Berita Harian, hal. 15.

Asatizah & Ulama – Biografi

11. (2006, Feb 10). Mesyuarat cara hemat banyak manfaat. Berita Harian, hal. 13.

Etika & Akhlak

12. (2006, 7 Apr). Apakah ibadah sekadar ritualistik sahaja?. Berita Harian, hal. 11.

Fiqh Ibadat – Solat

13. (2006, Dis 17). Usah terpedaya. Berita Minggu, hal. 9.

Etika & Akhlak

14. (2007, Mac 11). Kenapa berbalah. Berita Minggu, hal. 8.

Etika & Akhlak

15. (2007, Okt 15). Tiada dilema jika kita ambil peduli. Berita Harian, hal. 8.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

16. (2007). 40 hadis orang muda. Singapura: Lembaga Pentadbir Masjid Assyafaah, 43 hal.

Hadis – Syarah

17. (2008). Kompilasi 100 hadith E-AHAD. Singapura: Key Orient Limitec.

Hadis – Syarah

18. (2008, Sep 16). Usah lupa zakat hati. Berita Harian, hal. 8.

Etika & Akhlak

19. (2008, Nov 16). Muhasabah diri jika hadapi masalah. Berita Minggu, hal. 8.

Etika & Akhlak

20. (2010, Ogos – Okt). Bangunlah dan beri peringatan. Al-Risalah 6, hal. 2- 4.

Antara cabaran berdakwah ialah untuk menghasilkan karya ilmiah yang menggabungkan ilmu turath dengan maklumat dan keperluan terkini.

Dakwah

21. (2011). 40 hadis seruan Nabi s.a.w. kepada umatnya. Singapore: Pergas, hal. 138.

Kaedah pengumpulan hadis-hadis Rasulullah S.A.W. yang bermula dengan huruf seruan. Signifikannya sebagai motivasi umat Islam untuk melaksanakan perintah, beramal dan menjaga hubungan sesama manusia.

Hadis – Syarah

22. (2013, Jan 13). Hukum rokok. Berita Harian, hal. 10.

Fiqh Halal & Haram

23. (2013, Ogos 12). Insurans dan medisheild dari perspektif Islam. Berita Harian, hal. 11.

Fiqh Kontemporari

24. (2013, Nov 3). Buat pertimbangan sebelum ‘pakai dulu, bayar kemudian’. Berita Harian, hal. 20.

Etika & Akhlak

25. (2013, Nov 22). Keringanan dalam soal menyertu rumah. Berita Harian, hal. 7

Fiqh Ibadat

26. (2013, Nov 29). Hukum khatan atas lelaki, wanita. Berita Harian, hal. 17.

Fiqh Ibadat

27. (2013, Dis 8). Pengurusan jenazah: Kebumikan di luar atau di negeri sendiri? Berita Minggu, hal. 13.

Ahwal Syahsiah – Kematian

28. (2013, Dis 22). Hikmah pengharaman arak. Berita Harian, hal. 11.

Fiqh Kontemporari, Fiqh Halal & Haram

29. (2014, Jan 19). Tanda kematian tidak dapat dipastikan secara jelas. Berita Minggu, hal. 14.

Ahwal Syahsiah – Kematian

30. (2014, Jan 31). Sentuhan suami isteri batalkan wuduk? Berita Harian, hal. 7.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

31. (2014, Feb 16). Dah ditakdirkan, masih nak usaha? Berita Minggu, hal. 14.

Akidah

32. (2014, Feb 21). Cara benteng diri dari kemurungan. Berita Harian, hal. 11.

Etika & Akhlak

33. (2014, Ogos 31). Tiada dalil sahih sokong hadis berkaitan panji-panji hitam. Berita Minggu, hal. 14.

Aliran Pemikiran / Ideologi

34. (2014, Sep 14). Majoriti ulama seluruh dunia tolak IS. Berita Harian, hal. 6.

Aliran Pemikiran / Ideologi

35. (2014, Nov 2). Waspada ‘berguru’ dengan Internet. Berita Minggu, hal. 12.

Etika & Akhlak

36. (2015, Feb). Kitab Talbis Iblis Ibn Al-Jauzi: Panduan hidup bersederhana. Wasat 1.

Prinsip wasatiyah yang berteraskan keadilan akan menghasilkan natijah dan kesan terbaik. Manusia perlu berusaha mengukuhkan prinsip dalam diri agar dapat mengalahkan iblis dan terselamat dari tipu dayanya.

Kesederhanaan Dalam Islam

37. (2015, Apr). Wasatiyah pada perspektif Pak Hamka. Wasat 2.

Di Nusantara, antara tokoh ilmuwan yang memperjuangkan prinsip wasatiyah bersesuaian dengan cara hidup orang timur ialah Prof Hamka.

Kesederhanaan Dalam Islam

38. (2015, Jun). Salafiah, Asya’irah dan Ahlis Sunnah Wal Jamaah. Wasat 3. Diterbit semula: (2016, Jan-Apr). Ar-Risalah 20, hal. 7-11.

Penjelasan tentang bahan perselisihan antara pengikut mazhab Salaf dan Asy’irah yakni isuisu cabang yang tidak menjadikan seseorang yang tersilap terkeluar dari Islam.

Akidah, Kesederhanaan Dalam Islam

39. (2015, Ogos). Wasatiyah dalam penyebaran fakta sejarah: prinsip al-Zahabi dalam Siyar A’lam Al-Nubula. Wasat 4.

Penyebaran fakta yang tidak seimbang boleh mendatangkan persepsi negatif yang mencetuskan perbalahan. Perselisihan antara Syiah dan Sunni tidak terlepas dari penyebaran khabar yang berat sebelah.

Kesederhanaan Dalam Islam

40. (2015, Okt). Wasatiyah dan jihad menerusi bakti pada alam. Tulisan bersama Muhammad Haniff Hassan. Wasat 5.

Jihad meliputi usaha gigih aktiviti pembangunan yang bermanfaat kepada alam dan manusia. “Simposium Islam Antara Bangsa Mengenai Perubahan Iklim” (Ogos, 2015) mengumumkan deklarasi dengan tujuan mengembalikan prinsip keadilan kepada eko-sistem dunia.

Kesederhanaan Dalam Islam, Islam & Alam Sekitar

41. (2015, Dis). Memberi hak penjagaan anak (Hadanah) kepada non-Muslim: adakah sikap yang wasatiy? Wasat 6.

Membahaskan soal kewajaran hukum memberi hak penjagaan anak kepada ibu/bapa bukan Muslim berdasarkan fatwa Mufti negeri Perlis, Dr. Mohammad Asri Zainal Abidin, yang membenarkan hak penjagaan anak kepada ibu/bapa bukan Muslim.

Kesederhanaan Dalam Islam, Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

42. (2016, Feb). Wasatiyah dalam menilai hadith-hadith Nabi s.a.w. Wasat 7.

Membicarakan tentang pendekatan yang berhemah dalam menentukan kesahihan sesuatu hadis sebelum menyampaikan atau mengamalkan kandungannya juga beberapa tips mudah bagaimana menghadapi isu ini bagi orang awam, asatizah dan lain-lain.

Hadis – Ulum, Kesederhanaan Dalam Islam

43. (2016, Apr). Wasatiyah dari sudut pandangan Pendita Za’aba. Wasat 8.

Menyelongkar pemikiran Pendita Za’aba mengenai nilai-nilai wasatiyah. Ada persamaan antara pemikiran beliau dengan Hamka tentang nilai-nilai orang Melayu yang diseru supaya berusaha ke arah kecemerlangan.

Kesederhanaan Dalam Islam

44. (2016, Jun). Wasatiyah dalam pembahagian ilmu Tauhid. Wasat 9.

Menyentuh polemik berkaitan pembahagian ilmu Tauhid yakni Tauhid Sifat Dua Puluh atau “Tauhid Tiga Serangkai” (Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Al-Asma` wa Al-Sifat). Jauhi sikap menyesat dan membid’ahkan pihak lain.

Akidah, Kesederhanaan Dalam Islam

45. (2016, Dis). Tasawwur Islam: Wasatiyah dalam Menanggapi Barat. Wasat 12.

Membahaskan sikap sederhana dan tanpa prejudis yang perlu ada pada Muslim dalam menanggapi dunia Barat. Walaupun sikapnya anti-Islam, tidak semua yang datang dari Barat dinilai dengan lensa negatif, jika pun tidak ditolak sama sekali.

Kesederhanaan Dalam Islam

46. (2016). 100 soal jawab agama isu-isu kontemporari & pendekatan wasatiy. Tulisan bersama Muhammad Haniff Hassan. Singapura: Pustaka Nasional, 259 hal.

Kumpulan soalan-soalan kontemporari ini merupakan satu usaha untuk memberi penjelasan kepada soalan-soalan yang diajukan menurut prinsip wasatiyah, yang bersesuaian dengan kehidupan di Singapura khususnya dan nusantara umumnya.

Kesederhanaan Dalam Islam, Kemusykilan Agama, Fiqh Kontemporari, Masyarakat Melayu/Islam Singapura

47. (2017, Jun). Liberal dalam beragama: Yang diterima dan ditolak. Wasat 15.

Menyentuh sikap wasatiyah dalam menangggapi fenomena liberal dalam beragama yang bertitik tolak dari pemerhatian penulis akan penggunaan istilah liberal hanya sebagai satu mekanisme untuk menafikan pendapat yang berbeza.

Kesederhanaan Dalam Islam

48. (2017, Ogos). Perlantikan wanita sebagai Presiden Mahkamah Syariah: Satu analisa Wasatiy. Wasat 17.

Penulis mengulas isu perlantikan hakim wanita di mahkamah syariah Singapura yang mana persoalan ini sebenarnya menyalahi pandangan majoriti ulama dan pandangan muktamad di sisi mazhab Syafi’ii yang dan masyarakat Islam setempat.

Kesederhanaan Dalam Islam, Wanita – Hak & Tanggungjawab

49. (2017). Refutating ISIS allegations on the revival of slavery. Inabah: Journey to the Path of Truth 30, p. 18 – 21.

Unlike Islam, ISIS has easily passed a sentence on humans without looking into the goodwill of Islam holistically. The method they applied in reasoning from al-Quran, hadith and the scholars opinions are biased and not comprehensive.

Aliran Pemikiran / Ideologi

50. (2018, Apr). Apabila seseorang dakwa atau alami karamah dan perkara luar luar biasa: apa sikap yang saksama? Wasat 20.

Membicarakan sikap benar dan saksama apabila seseorang berhadapan dengan dakwaan bahawa seseorang yang lain mempunyai karamah atau mampu melakukan perkara-perkara di luar kebiasaan.

Etika & Akhlak, Kesederhanaan Dalam Islam

51. (2018, Mei). Sikap ulama Saudi terhadap polisi wasatiyah Putera Muhammad bin Salman Al-Saud. Wasat 21.

Pengenalan akan inisiatif wasatiyah Putera Mahkota Muhammad bin Salman dari Arab Saudi yang mungkin membuka jalan bagi negara itu menjadi lebih terbuka dari keadaan sekarang. Ulama Saudi tidak bersepakat dalam menanggapi isu ini.

Etika & Akhlak, Kesederhanaan Dalam Islam

52. (2018, Okt). Pandangan wasatiy mengenai Fiqh Iftiradhi (Fiqah jangkaan/kemungkinan). Wasat 23.

Perbincangan satu bentuk fiqah dan membicarakan pendapat ulama yang memboleh dan menolaknya. Penulis mengajukan idea akan kepentingan berfikir tentang kemungkinankemungkinan masa depan (futuristik) jika jelas maslahat dan keperluannya dan ia adalah bentuk penghayatan Islam yang sederhana.

Kesederhanaan Dalam Islam

stories from the author

Edition No. 45

Wasat 45-2
Ilmu `Ilal Al-Hadith: Ketelitian dan Kesungguhan Ulama Memelihara Kesucian Agama

Syariat Islam adalah milik Tuhan yang Mencipta alam yang Maha Berkuasa untuk menetapkan segala hukum dan perintah yang sesuai untuk…

 • 68
 • 0

Edition No. 43

43-1
Fikih Nasihat Yang Saksama dan Wasatiy

Islam sebagai agama yang sentiasa menggalakkan sikap wasatiy dalam apa jua jurusan hidup telah menyediakan banyak ruang untuk manusia mendapatkan…

 • 127
 • 0

Edition No. 38

menanggapi tanda tanda kiamat secara adil
Menanggapi Tanda-tanda Kiamat Secara Adil

Semenjak pandemik COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, terdapat pelbagai teori konspirasi yang dikaitkan dengannya. Antaranya timbul suara-suara dari segelintir…

 • 379
 • 0

Edition No. 37

37
COVID-19 Mengajar Erti Wasatiyah

Apabila dunia digemparkan oleh penularan wabak Covid-19, banyak urusan yang biasa dijalankan terhenti serta merta. Dunia seperti sedang berada di…

 • 350
 • 0

Edition No. 34

34-2
Mengekang Berita Palsu Dari Sudut Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta`dil

Penyebaran maklumat dewasa ini tidak seperti dahulu lagi. Kemudahan dari teknologi moden hari ini memberi ruang yang luas untuk manusia…

 • 1216
 • 0

Edition No. 32

32-2-header
Hukum Bukan Muslim Memasuki Tanah Haram

Artikel ini akan membahas tentang hukum memasuki Tanah Haram Mekah dan Madinah bagi orang bukan Muslim. Isu ini timbul apabila…

 • 1722
 • 0

Edition No. 27

RD obor ummah 1 wide
Siapakah Sebenarnya yang Bergelar Ulama?: Satu Perspektif Wasati

Pendahuluan Walau pun ulama itu, di sisi bahasa Arab, bermaksud para ilmuan, penggunaannya di kalangan masyarakat Melayu di sini mempunyai…

 • 1592
 • 0

Edition No. 25

ulama-sultan
Menuju Wasatiyah Dalam Tanggapan Terhadap Ulama Sultan

Terdapat dua jenis ulama dalam tradisi Islam; 1) ulama pewaris Nabi s.a.w.[i], dan 2) ulama su’ (jahat). Ulama su’ bermaksud…

 • 583
 • 0

other authors