Nuzulul Qadar Bin Abdullah | Pergas Blog

authors

Nuzulul Qadar Bin Abdullah

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Al-Quran & Sunnah) Universiti Islam
Antarabangsa (IIUM), Malaysia
Sarjana (Hadis), Jordan, Amman, Jordan

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas

Penulisan

2288. (2016, Okt). Manhaj wasati dalam berinteraksi dengan teks: menilai dakwaan percanggahan hadith. Wasat.

Ulasan tiga isu penting berkaitan kaedah memahami hadith; ulama hadith memberi tumpuan pada soal sanad, teks dan isi hadith dalam mengkaji hadis, kemunculan gerakan Qur’an kerana kewujudan hadith-hadith yang bercanggah, juga kaedah wasati dalam berurusan dengan hadis-hadis yang bercanggah.

Hadis – Syarah, Hadis – Ulum, Kesederhanaan Dalam Islam

stories from the author

Edition No. 11

manhaj-wasati-dalam-berinteraksi-dengan-teks
Manhaj Wasati Dalam Berinteraksi Dengan Teks: Menilai Dakwaan Percanggahan Hadith

Semenjak beberapa kurun yang lalu, ulama hadith dengan lantangnya dituduh oleh sebahagian ahli akademik sebagai ilmuan yang hanya memberi tumpuan…

  • 402
  • 0

other authors