Tengku Mohamad Fouzy Bin Tengku Mahit Jumat | Pergas Blog

authors

Tengku Mohamad Fouzy Bin Tengku Mahit Jumat

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah & Undang-Undang), Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia

Pekerjaan:

Pemilik, TM Fouzy Travels & Tours
Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (1992). Manasik haji & umrah mengikut al-Quran & sunnah. Johor Bahru: Percetakan Bumi Restu, 232 hal.

Disusun untuk mengelakkan kekeliruan dan perselisihan antara para jemaah haji dalam ibadat haji dan umrah. Kandungannya menghidupkan rahsia (hikmah) ibadat-ibadat supaya para jemaah dapat menghayatinya.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

2. (1992). Halal dan haram di dalam adat dan kebudayaan yang diamal oleh masyarakat Islam. Kertas kerja “Seminar Kebudayaan dalam Islam”, 25 Disember 1992, Pusat Islam Singapura. (s.l.)

Membincangkan pandangan Islam terhadap amalan budaya Melayu termasuk seni nyanyian, tarian, drama dan adat perkahwinan dan kematian. Hujjah dikemukan berdasarkan dalildalil al-Quran dan Hadis.

Islam & Adat / Budaya, Fiqh Halal & Haram

3. (1999, Feb 7). Ibadah cermin kepulangan hamba kepada Tuhan. Berita Harian, hal 7.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

4. (1999, Feb 21). Perlu azam tinggalkan yang haram. Berita Harian, hal. 7.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

5. (1999, Feb 28). Ramal bayang kesungguhan lari dari dosa kepada Allah. Berita Harian, hal. 7.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

6. (1999, Feb 28). Sa’i satu proses pembersihan jiwa. Berita Harian, hal. 7.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

7. (1999, Mac 14). Allah turun ke langit dunia. Berita Harian, hal. 7.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

8. (1999, Mac 14). Bermalam di Mina untuk proses perubahan diri. Berita Minggu, hal. 7.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

9. (1999, Mac 21). Mengenal, mengagung Allah di Muzdalifah. Berita Minggu, hal. 8.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

10. (1999, Mac 28). Mina tempat gantung harapan agar dielak daripada ulangi dosa. Berita Minggu, hal. 6.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

11. (1999, Mac 28). Bercukur juga tanda pengorbanan. Berita Minggu, hal. 6.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

12. (2001, Feb). Cermin kepulangan hamba kepada Allah. Inabah 8 isu 1, hal. 34.

Dalam ibadat haji, perpindahan dari Makkah ke Mina dan Arafah, Mudzalifah adalah peringatan tentang hidup ini yang merupakan perpindahan daripada satu alam ke alam lain.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

13. (2011). Ketokohan Imam Abul Hassan Al-Asyh’ari rhm dan pegangan Ahlus Sunnah Waljamaah Al-Asyha’irah dalam menolak fahaman Tasybih & Tajsim. Dalam Seminar Ahli Sunnah Waljamaah Siri 2, 17 Apr 2011, Singapura. Singapura: Moral and Human Development Society of Singapore (MHDS), 114 hal.

Pengasas Mazhab Asyha’irah, Imam Al-Asyh’ari adalah tokoh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Himpunan lima kertas kerja ini menjelaskan persoalan golongan yang menyalahi mazhab ini.

Akidah, Aliran Pemikiran / Ideologi

14. (2013, Jul 28). Qiamullail Ramadan. Berita Minggu, hal. 8.

Fiqh Ibadat – Solat

15. (2013, Ogos 7). Sambut maulid Nabi demi mensyukuri nikmat Allah. Berita Harian, hal. 12.

Takwim Islam

16. (2013, Ogos 7). Hiasi malam raya dengan ibadat. Berita Harian, hal. 12.

Takwim Islam, Etika & Akhlak

17. (2014, Jan 13). Sambut Maulid Nabi demi mensyukuri nikmat Allah. Berita Harian, hal. 8.

Takwim Islam

18. (2014, Jul 25). Malam-malam bersinar. Berita Harian, hal. 13.

Takwim Islam

19. (2015, Jun 17). Manfaatkan fadilat Tarawikh. Berita Harian, hal. 17.

Fiqh Ibadat – Solat

20. (2017, Okt). Wasatiyah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Wasat 17, hal. 2.

Penjelasan mudah dan ringkas tentang pendirian yang wasatiy di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah apabila berhadapan dengan nas-nas mutasyabihat, iaitu kaedah takwil dan tafwidh dan syarat-syarat kededuanya.

Al-Quran – Tafsir, Kesederhanaan Dalam Islam

21. (2018, Feb). Memahami mutasyabihat dan muhkamat melalui tafsir ayat 7, dari Surah Al-Imran. Wasat 19.

Huraian konsep ayat mutasyabihat dan muhkamat berdasarkan fahaman ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) dari aliran Salaf dan Khalaf melalui perbahasan tafsir bagi ayat 7 dari Surah Al-Imran.

Al-Quran – Tafsir, Kesederhanaan Dalam Islam

stories from the author

Edition No. 19

memahami-musytabihat-dan-muhkamat
Memahami Mutasyabihat Dan Muhkamat Melalui Tafsir Ayat 7, Dari Surah Al Imran

Allah taala berfirman: “Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara isinya ada ayat ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok…

  • 1933
  • 0

Edition No. 17

wasatiyyah-dalam-memahami-ayat-ayat-mutasyabihat
Wasatiyah Dalam Memahami Ayat-Ayat Mutasyabihat Di Sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Sebagaimana terdapat khilaf (perbezaan pendapat) dalam masalah cabang di dalam ilmu fiqh, ia juga wujud dalam perkara cabang ilmu akidah…

  • 859
  • 0

other authors