Umar Bin Muhammad Noor, Dr. | Pergas Blog

authors

Umar Bin Muhammad Noor, Dr.

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Usuluddin (Tafsir-Hadis), Universiti
Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah, Jakarta
Sarjana (Al-Sunah wa Ulum al-Hadis), Universiti Islam
Doktor Falsafah (Hadis), Universiti Malaya, Kuala
Lumpur, Um Durman, Sudan

Pekerjaan:

Mantan Imam Eksekutif, Masjid Assyafaah, Singapura
Bekas pensyarah Usuluddin dan Syariah, Kolej
Marsah, Johor Bahru & Institut Pengajian Tinggi Islam
Al-Zuhri, Singapura
Kolumnis, Majalah Solusi
Ketua Editor, Majalah Al-Ustaz

Penulisan

1. (2007). Mengenali Imam Syafi’i. Kuala Lumpur: Telaga Biru. 112 hal.

Kisah Imam Syafi‘ sejak beliau dilahirkan lalu membesar dalam dunia keilmuan hingga diiktiraf sebagai seorang mujtahid mutlak dan menceritakan sedikit tentang isteri dan anakanak beliau. Juga penjelasan mengenai perkembangan mazhab ini.

Sejarah Islam – Biografi

2. (2009). Syaraf Ashabil Hadith (ringkasan & terjemahan). Singapura: Masjid Assyafaah.

Hadis – Syarah

3. (2009). Berani kerana sunnah. Solusi 4, hal. 27-29.

Keberanian diperlukan untuk menolak kecintaan kepada keduniaan seperti contoh Rasulullah S.A.W. ketika beliau ditawarkan harta, tahta dan wanita agar beliau menghentikan dakwah tauhidnya.

Etika & Akhlak

4. (2009). Hidup sederhana lebih selamat lebih terhormat. Solusi 5, hal. 27-29.

Menerapkan hidup sederhana tidak menjatuhkan darjat seseorang. Rasulullah merupakan pelopor gaya hidup sederhana yang harus dicontohi.

Etika & Akhlak

5. (2009). Bukan urusan saya. Solusi 6, hal. 27-28, 30.

Sikap mementingkan diri sendiri semasa menghadapi masalah umat akan menyebabkan Islam terus mundur dan kecundang. Sikap empati para sahabat Rasulullah S.A.W. harus diamalkan.

Etika & Akhlak

6. (2009). Bangga menjadi hamba Allah. Solusi 10, hal. 26-27.

Para ulama sentiasa menjaga kehormatan diri juga agamanya dan bangga menjadi muslim. Justeru, setiap pendakwah wajib bersifat faqih dan meyakini dakwahnya.

Etika & Akhlak

7. (2009). Rahsia melahirkan anak soleh. Solusi 12, hal. 27-28, 30.

Islam memberi panduan dalam memilih pasangan kerana kebiasaannya anak soleh lahir dari ibu bapa berketurunan soleh. Kesolehan mereka merupakan modal utama dalam pendidikan akhlak dan personaliti anak.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

8. (2009). Tinggal terung yang haram dapat isteri yang halal. Solusi 13, hal. 27-28.

Pengajaran tentang sifat amanah Syeikh Sulaim yang meninggalkan makanan haram tetapi Allah memberi beliau ganjaran sebuah rumah beserta seluruh isinya secara halal.

Etika & Akhlak

9. (2009). Baiki hubunganmu dengan Allah. Solusi 15, hal. 27-28.

Menyentuh peribadi Abu al-Hassan Al-Tusi, al-Hafiz dan Syaikhul Islam yang sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Melaluinya, Allah telah memperbaiki hubungan berjuta-juta manusia.

Etika & Akhlak

10. (2010). Semua ilmu penting. Solusi 16, hal. 28-29.

Pengajaran dari kisah ahli hadis dan al-hafiz, Abu Bakar Ahmad yang membenci ilmu kalam kerana sikap tokoh-tokoh kalam. Semua ilmu penting dipelajari kerana boleh digunakan dalam masa kesulitan.

Etika & Akhlak

11. (2010). ”Saya tidak tahu”. Solusi 17, hal. 27-28.

Pengajaran dari kisah Imam Malik yang berhati-hati dalam menjawab persoalan agama. Menurut beliau, “Jika seseorang mengabaikan kalimat “Saya tidak tahu”, ia jatuh dalam kebinasaan”.

Etika & Akhlak

12. (2010). Jangan cepat menilai. Solusi 20, hal. 28-29.

Kisah ulama dan pakar hadis, Imam Abdurrahman Al-Awza’i yang salah menilai fatwafatwa Imam Hanafi. Sikap tergesa-gesa dalam menilai dan membuat keputusan harus dikikis.

Etika & Akhlak

13. (2010). Merendah untuk meninggi… Solusi 21, hal. 28-29.

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud “Sesiapa yang menghina seseorang kerana dosa yang dilakukannya, ia tidak akan mati sebelum melakukan dosa tersebut”.

Etika & Akhlak

14. (2010). Jika kita terpaksa berbeza pandangan. Solusi 22, hal. 28-29.

Menurut ulama, apabila perbezaan itu berkaitan prinsip-prinsip agama seperti akidah atau hukum yang telah ditetapkan oleh ijmak, ia boleh dinilai lurus atau sesat. Jika perselisehan tentang cabang (furuk), ia tidak boleh dilabel kufur.

Etika & Akhlak

15. (2010). Prasangka menghalang kejayaan. Solusi 23, hal. 28-29.

Umat Islam dituntut untuk bersikap terbuka. Selepas mendengar ucapan dan memahaminya, kita boleh memilih untuk menerima atau menolaknya.

Etika & Akhlak

16. (2010). Celaan membakar semangat. Solusi 25, hal. 28-29.

Jangan biarkan ucapan negatif mengeruhkan hidup. Manfaatkan tenaga positif dalam celaan itu untuk menjana semangat menuju kejayaan.

Etika & Akhlak

17. (2010). Antara yakin dan cuba-cuba. Solusi 26, hal. 28-29.

Orang yang bekerja dengan keyakinan akan merasa tenang kerana percaya kepada janji Ilahi. Keyakinan pula selalunya beriringan dengan keajaiban seperti yang berlaku kepada tokohtokoh pemimpin Islam yang berjaya.

Etika & Akhlak

18. (2011). Usah biarkan usia berlalu sepi. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 1, hal. 86.

Masa muda sangat berharga, tetapi tidak semua orang boleh memanfaatkannya. Kebanyakan remaja membiarkan masa mudanya berlalu begitu sahaja. Jika masa muda digunakan dengan baik, ia dapat membawa seseorang ke puncak kejayaan.

Etika & Akhlak

19. (2011). Jangan gopoh! Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 4, hal. 30-31.

Orang yang mengeluarkan pandangan hukum menjadi wakil Allah dalam menetapkan hukum dalam satu permasalahan. Seorang wakil tidak boleh mencipta ucapan yang tidak dikatakan oleh pihak yang mewakilkannya.

Etika & Akhlak, Usul Fiqh

20. (2011). Tahun baru, hidup baru. Solusi 27, hal. 28-29.

Seruan melangkahi tahun Hijrah. Kita harus mengajukan soalan asas tentang niat, visi dan arah hidup kita. Tuliskan jawapan dan tampalkan di dinding bilik sebagai peringatan.

Etika & Akhlak, Takwim Islam

21. (2011). Bersederhana dalam membenci. Solusi 29, hal. 28-29.

Membela orang yang dicintai satu tindakan mulia. Namun membela musuh yang sedang dizalimi jauh lebih mulia.

Etika & Akhlak

22. (2011). Melihat dengan akal. Solusi 31, hal. 28-29.

Akal berpotensi luar biasa kerana boleh menembusi dimensi ruang dan masa. Jika digunakan sebaiknya, akal boleh merekonstruksi masa lalu dan meramalkan masa depan.

Etika & Akhlak

23. (2011). Hikmah tidak mengenal usia. Solusi 32, hal. 28-29.

Bersedia menerima kebenaran meskipun daripada orang yang lebih muda adalah tawaduk, mengundang penghormatan dan rasa kagum orang di sekelilingnya.

Etika & Akhlak

24. (2011). Orang pertama dicampakkan ke neraka. Solusi 33, hal. 28-29.

Antara orang pertama yang masuk neraka ialah mereka yang suka menipu agama, beribadah tetapi bersifat riak dan sum’ah (beribadat untuk manusia).

Etika & Akhlak

25. (2011). Berkumpul di dunia, berkumpul kembali di syurga. Solusi 34, hal. 28-29.

Perbezaan amal di dunia memisahkan tempat ahli keluarga di akhirat, syurga atau neraka. Namun dengan rahmat Allah S.W.T., ahli syurga akan ditemukan kembali dengan ahli keluarga masing-masing.

Etika & Akhlak

26. (2011). Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Kuala Lumpur : Telaga Biru. 237 hal.

Etika & Akhlak, Asatizah & Ulama – Biografi

27. (2011). Metod Ibn Hibban dalam menafsirkan hadis-hadis sifat. Jurnal Dakwah 2, hal. 28-39.

Para ulama salaf tidak bermasalah dengan kandungan hadis-hadis yang menyebut sifat-sifat Allah ini tetapi apabila situasi berubah, mereka mula terhimpit di antara Muktazilah dan Musyabihah.

Hadis – Metodologi Muhaddis

28. (2011). Orang besar, semangat besar. Solusi 35, hal. 28-29.

Kebesaran jiwa seseorang dapat dilihat pada sikapnya dalam menghadapi kehidupan seperti beberapa kisah sejarah.

Etika & Akhlak

29. (2011). Buku pertama dan terakhir. Solusi 36, hal. 30-31.

Kesan pujian atau celaan kepada orang lain. Jika ia berbentuk motivasi, mungkin boleh mendorong pendengarnya mengubah kehidupan menjadi lebih sempurna.

Etika & Akhlak

30. (2011). Hidupkan adab ulama salaf. Solusi 37, hal. 28-29.

Adab mulia akan melahirkan rasa cinta dan hormat. Adab cela pula akan memutik kebencian dan permusuhan.

Etika & Akhlak

31. (2011). Awas, perangkap syaitan!. Solusi 38, hal. 28-29.

Kekurangan diri atau ilmu tidak harus dijadikan alasan untuk berdakwah kerana ia merupakan tanggungjawab umat Islam.

Etika & Akhlak

32. (2011). Hikmah anugerah yang luar biasa. Solusi 39, hal. 28-29.

Hikmah merupakan akal (kecerdasan) serta rahmat dan anugerah Allah. Ia diperlukan untuk membetulkan kesalahan orang lain tanpa menjatuhkan air mukanya.

Etika & Akhlak

33. (2011). Bekalan terbaik untuk tetamu Allah: Panduan jemaah haji. Jakarta: Pustaka Afaf.

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

34. (2011). Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Kuala Lumpur: Telaga Biru. 224 hal.

Himpunan kisah dan riwayat hidup para ulama yang sangat kaya dengan pelbagai ilmu dan hikmah. Ia diiringi dengan pelbagai nukilan daripada al-Quran, as-Sunnah dan ucapan para ulama, lalu mengaitkannya dengan realiti kehidupan kita pada hari ini.

Sejarah Islam – Biografi

35. (2011). Takwil hadis. Kuala Lumpur: Telaga Biru. 192 hal.

Harus ada kesedaran untuk menerapkan metode (cara) pentafsiran isi hadis yang tepat sebagaimana manhaj ulama. Kemunculan puak sesat yang mengajarkan doktrin menyimpang daripada kefahaman jumhur ulama menggunakan nama hadis dan sunah makin membimbangkan masyarakat.

Hadis – Metodologi Muhaddis

36. (2012). Syiah, Ahlul Bait & Sahabat. Al-Ustaz 17, hal. 20-24.

Kenali siapa golongan Syiah, Ahlul Bait dan Sahabat serta mengapa Syiah membenci Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Abu Hurairah.

Akidah (Syiah)

37. (2012). Membongkar tipu daya Syiah. Al-Ustaz 17, hal. 25-29.

Huraian terperinci tentang golongan Syiah dan ajaran mereka. Beberapa buku-buku Syiah yang mengelirukan umat Islam disenaraikan.

Akidah (Syiah)

38. (2012). Media dakwah baru. Al-Ustaz 18, hal. 18-19.

Teknologi baru harus digunakan untuk manfaat diri dan kebaikan Islam serta meningkatkan kualiti dakwah bukan untuk merosakkan umat Islam.

Dakwah, Islam & Teknologi

39. (2012). Kemusykilan hukum-hakam internet. Al-Ustaz 18, hal. 18-19.

Hukum asalnya harus tetapi jika internet digunakan untuk perkara maksiat, ia menjadi haram. Orang yang dizalimi dilarang menghebahkan masalah peribadinya di Facebook tetapi harus mengadu kepada Allah S.W.T.

Fiqh Halal & Haram, Islam & Teknologi, Etika & Akhlak

40. (2012). Kompas ilmu di belantara internet. Al-Ustaz 18, hal. 25-29.

Ilmu adalah agama, justeru perhatikan siapa yang dijadikan rujukan. Beberapa panduan untuk berkongsi ilmu disenaraikan.

Islam & Teknologi, Islam & Ilmu, Etika & Akhlak

41. (2012). Mendamaikan sesama Ahli Sunnah. Al-Ustaz 19, hal. 20-24.

Huraian mengenai isu takwil, menyalahi hadis, kedudukan Asy’ariyah dan Salafi.

Akidah

42. (2012). Sikap kita menghadapi ikhtilaf. Al-Ustaz 19, hal. 25-29.

Isu merendahkan pendapat asatizah lain dan mengkafirkan mereka serta penggunaan hadis palsu disentuh.

Fiqh Ikhtilaf

43. (2012). Nikah antara sah dan susah. Al-Ustaz 8, hal. 40-41.

Tentang hukum nikah, nikah mutaah, nikah di luar negeri dan meminang wanita beriddah, pengantin lelaki berwakil dan jimak menghadap kiblat.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian

44. (2012). Sumpah, nazar dan kafarah. Al-Ustaz 12, hal. 18-19.

Penjelasan tentang hukum sumpah tidak makan masakan isteri, bernazar jika beroleh anak dan melaksanakan nazar ibu.

Etika & Akhlak, Fiqh Ibadat

45. (2012). Jangan mudah bersumpah. Al-Ustaz 12, hal. 20-24.

Jawapan kepada soalan tentang kewajipan melaksanakan sumpah, sumpah demi Rasulullah, sumpah palsu, sumpah laknat dan bayar kafarah awal.

Fiqh Ibadat

46. (2012). Islam memberi kemudahan. Al-Ustaz 13, hal. 18-19.

Menerokai pelbagai cara dan keringanan yang diberikan oleh Islam bagi para pesakit dan orang yang menguruskan mereka.

Fiqh Ibadat – Solat, Fiqh Ibadat – Puasa

47. (2012). Keringanan ibadat bagi pesakit. Al-Ustaz 13, hal. 20-24.

Huraian tentang isu wuduk dengan balutan, pengganti debu tanah, kencing tidak lawas, pesakit bergelumang najis dan solat pesakit lumpuh.

Fiqh Ibadat – Thaharah

48. (2012). Setelah nyawa meninggalkan tubuh. Al-Ustaz 14, hal. 20-24.

Perkongsian mengenai isu berpakaian hitam sebagai tanda berkabung, tanda-tanda Husnul Khatimah, amalan untuk memudahkan nazak dan hukum meratapi mayat.

Ahwal Syahsiah – Kematian

49. (2012). Halal dan haram dalam berfesyen. Al-Ustaz 15, hal. 20-24.

Ikuti jawapan kepada persoalan tentang tabarruj, meniru pakaian berlainan jantina dan memakaikan cincin emas kepada anak lelaki.

Fiqh Halal & Haram, Etika & Akhlak

50. (2012). Fiqah fesyen perempuan. Al-Ustaz 15, hal. 20-24.

Fahami hukum-hukum bersolek untuk suami, berkasut tumit tinggi, bergelang kaki, bertindik hidung, berstoking lengan, berwangian-wangian dan berambut palsu.

Etika & Akhlak, Wanita – Hak & Tanggungjawab, Fiqh Halal & Haram

51. (2012). Memburu Lailatulqadar. Al-Ustaz 16, hal. 18-24.

Jawapan kepada persoalan tentang makna dan tanda-tanda Lailatulqadar, cara mengira malam ganjil juga persiapan dan amalan pada malam itu.

Takwim Islam

52. (2012). Bercuti : apa hukumnya? Al-Ustaz 20, hal. 18-20.

Isu hukum bercuti, ketidakadilan suami yang membawa hanya isteri pertama bercuti, dan mengambil gambar semasa bercuti dipersoalkan.

Etika & Akhlak, Fiqh Halal & Haram

53. (2012). Panduan bercuti di negara Islam. Al-Ustaz 20, hal. 21-24.

Jawapan kepada persoalan hukum melancong pada hari Jumaat untuk kaum lelaki, melancong ke negara kafir, beristinjak tanpa air dan pinggan mangkok bukan Islam yang digunakan semasa melancong.

Etika & Akhlak, Fiqh Ibadat, Fiqh Halal & Haram

54. (2012). Muslim tidak selalu serius. Al-Ustaz 21, hal. 18-20.

Adakah Muslim mesti selalu serius dalam setiap keadaan? Fahami adab berhibur dan bergurau dalam Islam.

Etika & Akhlak

55. (2012). Bukan sekadar sihat & terhibur. Al-Ustaz 21, hal. 21-24.

Islam tidak mengharamkan semua sukan dan permainan selagi tidak menyalahi prinsipprinsip agama. Hukum permainan adalah harus walaupun sekadar untuk menghiburkan diri, bersuka ria dan ketawa.

Etika & Akhlak

56. (2012). Membatalkan puasa sunat. Al-Ustaz 21, hal.40-41.

Beberapa hukum tentang puasa sunat yang boleh dibatalkan, memulakan niat puasa lewat dan membatalkan puasa qadak.

Fiqh Ibadat – Puasa

57. (2012). Pelaburan Ibn al-Mubarak. Solusi 40, hal. 28-29.

Pengajaran dari kisah ulama yang menaja dan menyara tokoh-tokoh ilmuwan dan penggiat dakwah setiap bulan agar mereka dapat berdakwah sebagai pelaburan akhiratnya.

Asatizah & Ulama – Biografi, Dakwah, Etika & Akhlak

58. (2012). Ini pasti berakhir. Solusi 41, hal. 28-29.

Kisah Imam Hanbali tentang kepentingan tawakkal. Sesiapa yang bergantung kepada Allah, hatinya akan tenang dan rezki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Asatizah & Ulama – Biografi, Etika & Akhlak

59. (2012). Hadiahkan kegembiraan dengan kejutan. Solusi 42, hal. 28-29.

Ulama Abu Zuhl sering memberi kejutan dalam setiap perbuatannya. Justeru, kita digalakkan berfikiran kreatif dengan mengaktifkan minda agar orang lain dapat merasai kegembiraan.

Asatizah & Ulama – Biografi, Etika & Akhlak

60. (2012). Semut pun sedar. Solusi 43, hal. 28-29.

Aktiviti orang yang sering bertaqarrub dengan Allah, tidak akan sia-sia. Di sebalik perbuatan ada ilmu, dalam ilmu ada niat dan bersama niat terkandung pahala.

Etika & Akhlak

61. (2012). Menyedari hakikat bahagia sebenar. Solusi 44, hal. 28-29.

‘Istidraj’ bukan merupakan pemberian atau nikmat tetapi ia adalah perangkap dan kehinaan agar seseorang itu terleka dalam pelbagai ‘kenikmatan’.

Etika & Akhlak

62. (2012). Ada syurga dalam hati. Solusi 45, hal. 28-29.

Merujuk beberapa kisah ulama mengenai persepsi manusia terhadap kehidupan. Antara cara kita merealisasikan syurga dalam hati ialah dengan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah S.W.T.

Asatizah & Ulama – Biografi, Etika & Akhlak

63. (2012). Menjadi tokoh terbaik. Solusi 46, hal. 28-29.

Kebaikan atau keburukan seseorang pemimpin akan dilihat dan dicontohi oleh masyarakat. Justeru, mereka wajib menjaga diri dan orang bawahannya.

Etika & Akhlak

64. (2012). Menundukkan pandangan. Solusi 47, hal. 28-29.

Perbincangan tentang adab berhari raya, sesuai dengan tata cara yang ditunjukkan oleh ulama salafussoleh.

Etika & Akhlak

65. (2012). Nasihatilah biarpun pahit. Solusi 48, hal. 28-29.

Dalam memberi nasihat, sifat berhemah digalakkan sebagai mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad S.A.W.

Etika & Akhlak

66. (2012). Terselamat kerana menyebarkan kebaikan. Solusi 49, hal. 28-29.

Walau sekecil manapun kebaikan yang dilakukan, ia boleh menjadi penyelamat kita daripada api neraka.

Etika & Akhlak

67. (2012). Aktiviti hati vs aktiviti zahir. Solusi 50, hal. 28-29.

Hati ialah tempat penilaian Allah S.W.T. terhadap manusia. Setiap amal ibadah tidak bernilai di sisi Allah jika tidak disertai niat yang ikhlas.

Etika & Akhlak

68. (2012). Memasak & menjamu selera. Al-Ustaz 22, hal. 18-20.

Huraian tentang hukum memasak untuk keluarga dan memakan makanan yang dimasak oleh wanita yang berhaid juga pengikut ajaran sesat.

Etika & Akhlak, Fiqh Halal & Haram

69. (2012). Fiqah beraksi di dapur. Al-Ustaz 22, hal. 21-24.

Perbahasan tentang hukum memakan darah ikan, daging masak yang masih berdarah dan rum dalam kek.

Fiqh Kontemporari, Fiqh Halal & Haram

70. (2012). Yang sering ditanya tentang pemakanan. Al-Ustaz 22, hal. 25-29.

Perbincangan tentang hukum pengamal vegetarian, makan ikan mentah dan mencampurkan daging dan susu dalam makanan.

Fiqh Kontemporari, Fiqh Halal & Haram

71. (2012). Makhluk ghaib antara hakikat & khurafat. Al-Ustaz 23, hal. 18 – 20.

Mempercayai perkara ghaib ialah salah satu rukun Iman. Manusia harus selalu membentengi diri dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W.

Akidah

72. (2012). Waspada angkara sihir. Al-Ustaz 23, hal. 21-24.

Untuk menjaga sihir, lazimkan ibadah dan zikir serta menjauhi maksiat dan perkara yang melalaikan.

Akidah

73. (2012). Ramalan dan khurafat. Al-Ustaz 23, hal. 25-28.

Penjelasan tentang isu khurafat termasuk mandi bunga, mesej berantai dan kepercayaan tentang kayu koka yang dapat menghalang jin dan syaitan.

Akidah

74. (2012). Hadis gandingan al-Quran. Al-Ustaz 24, hal. 18-20.

Kedudukan dan fungsi hadis disentuh. Hadis merupakan antara cara kita mengenal Nabi Muhammad S.A.W melalui adab, akhlak, nasihat, perjuangan, ajaran, bimbingan bahkan bentuk fizikal Baginda.

Hadis – Ulum

75. (2012). Menjawab kekeliruan aliran antihadis. Al-Ustaz 24, hal. 21-24.

Golongan antihadis hanya berpegang kepada al-Quran sebagai sumber perundangan. Imam Al-Syafi’I mengingatkan bahawa hadis sahih harus didahulukan berbanding qias dan fatwa sahabat atau ulama.

Akidah, Hadis – Ulum

76. (2012). Hadis palsu cemar imej Nabi. Al-Ustaz 24, hal. 26 – 30.

Cara-cara menyelidik dan memastikan status hadis sahih dibincangkan.

Hadis – Ulum

77. (2012). Adab & etika para imam dalam berinteraksi dengan nusus. Dalam Konvensyen Fiqh 4 Mazhab Singapura, 15-16 September 2012. Anjuran Darul Fiqh Masjid Al-Iman, Persatuan Muhammadiyah & Syukran International. Singapura: Masjid Al-Iman, hal. 60 – 82.

Para imam pengasas empat mazhab muktabar sangat takut pada Allah S.W.T. apabila menerima hadis Nabi S.A.W. atau fatwa sahabat. Jika menyedari yang pendapat mereka bertentangan dengan hadis, mereka bersedia menarik balik dan merubah ijtihadnya sesegera mungkin.

Etika & Akhlak

78. (2013, Jan). Bijak menyampaikan ilmu. Solusi 51, hal. 28-29.

Dalam menyampaikan ilmu, kebijaksanaan memilih perbahasan yang sesuai dengan masyarakat diperlukan. Prinsip inilah yang cuba diajarkan oleh Imam Malik.

Dakwah

79. (2013, Jan). Kursiy penyangga langit dan bumi. Solusi 51, hal. 112-113.

Membincangkan tentang makhluk-makhluk pertama ciptaan Allah khususnya Kursiy seperti yang termaktub dalam surah al-Baqarah 2: 55 dan hadis.

Akidah

80. (2013, Feb). Mencontohi kewarakan Ibn Sirin. Solusi 52, hal. 28 – 29.

Peribadi Muhammad bin Sirin dinukilkan dalam kitab Siyar A’lam al-Nubala yang mencerminkan adab ulama salaf ini juga disiplin dan kebersihan hatinya.

Asatizah & Ulama – Biografi, Etika & Akhlak

81. (2013, Feb). Hakikat kalam dan lohmahfuz. Solusi 52, hal. 112-113.

Kalam dan Lauh yang disebutkan dalam al-Quran dan hadis tidak boleh dibayangkan dengan makna literal. Kededuanya berada di luar jangkauan akal manusia untuk mengetahui hakikat dan sifat.

Akidah

82. (2013, Mac). “Hatiku menjadi lembut kerana nasihatnya…” Solusi 53, hal. 28-29.

Pengajaran tentang perbezaan kata-kata mengikut pengucap yang berbeza. Meskipun kalimahnya serupa, namun impaknya di jiwa pendengar amat berbeza.

Etika & Akhlak

83. (2013, Mei). Kematian ulama, kelompangan dalam Islam. Solusi 55, hal. 28-29.

Orang yang bergembira apabila mendengar kematian seorang ulama memiliki sikap yang lebih teruk dari kejahilan kerana hatinya tertutup dari cahaya keimanan.

Etika & Akhlak

84. (2013, Jun). Paksa diri untuk berubah. Solusi 56, hal. 28-29.

Para ulama terus memaksa diri mencapai kecemerlangan meskipun mereka berada di ambang kematian agar kuantiti ibadah dapat ditambah.

Etika & Akhlak

85. (2013). Ulama juga profesional. Solusi 58, hal. 28-29.

Ulama berperanan bukan sahaja membincangkan hukum agama tetapi berkongsi fatwa-fatwa terkini dalam bidang pelaburan dan perbankan yang boleh menjadi pemangkin perubahan.

Asatizah – Profesion, Etika & Akhlak

86. (2013). Bintang lampu alam. Solusi 58, hal. 112-113.

Al-Ghazali dalam Ihya menyebut dua jenis ilmu bintang; astronomi dan astrologi. Sementara umat Islam digalakkan mempelajari astronomi, ilmu astrologi pula diharamkan.

Sains Islam

87.(2013). Saat paling manis di dunia. Solusi 59, hal. 16-17.

Huraian dan tips tentang cara praktikal mengenali Allah (makrifatullah).

Akidah

88. (2013). Pohonnya makrifatullah, buahnya akhlak. Solusi 59, hal. 20-24.

Ilmu berbuah amal. Makrifah berbuah akhlak. Siapa yang mengenal Allah akan meniru akhlak-Nya dalam berinteraksi dengan manusia.

Akidah

89. (2013). Darah nyamuk. Solusi 59, hal. 28-29.

Teguran kepada mentaliti “Darah nyamuk” umat Islam yang suka membesar-besarkan perkara kecil dan memperkecilkan perkara besar dengan memberi contoh revolusi rakyat di Syria.

Etika & Akhlak

90. (2013). Bahkan matahari bersujud. Solusi 59, hal. 112-113.

Jika matahari yang sangat berkuasa turut bersujud kepada Allah, bagaimana pula dengan manusia yang hina, sombong dan enggan menyembah-Nya.

Akidah, Etika & Akhlak

91. (2013). Nak tolong atau tidak? Solusi 61, hal. 28-29.

Para ulama selalu mendahulukan hajat orang yang memerlukan berbanding ibadah-ibadah sunat yang sering dilakukan.

Etika & Akhlak

92. (2013). Kompas umat akhir zaman: membina akhlak berasaskan akidah hari pembalasan. Kuala Lumpur: Telaga Biru. 372 hal.

Mempaparkan apa yang berlaku di akhir zaman termasuk tanda-tanda kiamat besar dan kecil, azab neraka, nikmat syurga. Lengkap dengan rujukan yang sahih dan huraian hikmah para ulama.

Etika & Akhlak, Akidah

93. (2013). “Sepatutnya engkau tidak boleh tidur malam ini!”. Solusi 63, hal. 28-29.

Keberkesanan ceramah agama bukan diukur dengan bilangan pendengar, tetapi perubahan yang berlaku pada diri pendengar. Ibn Al-Jawzi dijadikan contoh penceramah yang berkesan.

Etika & Akhlak

94. (2013). Keringanan hukum buat warga emas. Al-Ustaz 25, hal. 26-29.

Penjelasan tentang hukum menyentuh warga emas berlainan jantina, bertayamum, soal menopaus, solat untuk yang nyanyuk dan jamak solat untuk pesakit yang baru sedar dari koma.

Fiqh Kontemporari, Fiqh Halal & Haram

95. (2013). Bimbingan mengurus warga emas. Al-Ustaz 25, hal. 26- 29.

Antara isu yang disentuh termasuk batas aurat, idah, dan nafkah warga emas.

Etika & Akhlak

96. (2013). Hadis akhir zaman. Al-Ustaz 26, hal. 17-20.

Huraian hadis-hadis tentang akhir zaman dan gambaran masa depan umat manusia pada masa itu.

Akidah, Hadis – Syarah

97. (2013). Fitnah besar akhir zaman. Al-Ustaz 26, hal. 20-24.

Tipu daya dajjal merupakan antara satu fitnah akhir zaman. Ikuti penjelasan tentang sama ada peperangan Syria merupakan antara tanda-tanda kehadiran dajjal.

Akidah

98. (2013). Antara Imam Mahdi dan Nabi Isa. Al-Ustaz 26, hal. 25-29.

Akidah mengenai turunnya Nabi Isa berbeza dengan akidah tentang Imam Mahdi. Kemunculan Nabi Isa harus diyakini tetapi sebahagian ulama masih memperdebatkan kepercayaan tentang kehadiran Imam Mahdi.

Akidah

99. (2013). Masjid syiar Islam. Al-Ustaz 27, hal. 17-20.

Fungsi sebenar masjid dalam Islam dan beberapa saranan untuk mengembalikan kegemilangan masjid dihuraikan.

Masjid – Sejarah & Peranan

100. (2013). Kekeliruan hukum-hakam masjid. Al-Ustaz 27, hal. 20-24.

Penjelasan tentang hukum solat tahiyatul masjid, berjual beli dalam masjid dan trend majlis akad nikah di masjid.

Etika & Akhlak, Fiqh Kontemporari

101. (2013). Konsep Baitul Muslim. Al-Ustaz 28, hal. 16-19.

Penjelasan tentang tanggungjawab suami isteri dalam menyediakan kediaman dan sumbangan kepada pembiayaan membeli rumah.

Fiqh Munakahat

102. (2013). Halal haram di tempat kerja. Al-Ustaz 29, hal. 20-21.

Penjelasan tentang masalah pihak syarikat yang tidak membenarkan pekerja untuk bersolat, isu mengejar solat jemaah tetapi meninggalkan tugas dan penggunaan sijil palsu untuk memohon pekerjaan.

Etika & Akhlak, Fiqh Kontemporari, Fiqh Halal & Haram

103. (2013). Fenomena wanita berkerjaya. Al-Ustaz 30, hal. 16-19.

Membincangkan hukum dan panduan asas bagi seorang wanita yang bergelar isteri, suri rumah dan pekerja.

Etika & Akhlak, Wanita – Hak & Tanggungjawab

104. (2013). Wanita di tempat kerja. Al-Ustaz 30, hal. 20-24.

Isu tentang wajibkah isteri berkerjaya menerima nafkah?, hukum isteri yang pergi bekerja semasa dalam idah juga bertugas di luar negara dengan bukan mahram.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian, Wanita – Hak & Tanggungjawab

105. (2013). Wanita berkerjaya dan keluarga. Al-Ustaz 30, hal. 25-29.

Huraian tentang isu wanita yang terlalu mementingkan kerjayanya hingga menjejas hubungan suami isteri dan penggunaan wang gaji isteri untuk perbelanjaan keluarga.

Ahwal Syahsiah – Pernikahan & Perceraian, Wanita – Hak & Tanggungjawab

106. (2013). Fiqah keluarga. Al-Ustaz 31, hal. 16-19.

Sikap ibu bapa akan menentukan sama ada anak-anak akan dididik secara Islam. Justeru, mereka harus memahami dan menguasai fiqah berkeluarga seperti beberapa contoh yang diberikan.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

107. (2013). Merotan anak. Al-Ustaz 31, hal. 76-77.

Hadis yang menyuruh kita menggantungkan rotan di dalam rumah supaya anak-anak tidak berbuat nakal dikatakan tidak sah. Secara asasnya pendidikan Islam berteraskan kasih sayang dan kelembutan.

Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

108. (2013). Hidup sihat cara nabi dan sahabat. Al-Ustaz 32, hal. 20-23.

Jadual tidur Nabi sangat teratur. Baginda biasanya tidur awal malam lepas solat Isyak, kemudian bangun selepas tengah malam.

Etika & Akhlak

109. (2013). Kesenangan yang memperdaya. Al-Ustaz 33, hal. 20-23.

Jawapan kepada beberapa persoalan tentang berpaling daripada agama setelah mendapat nikmat dunia, melakukan maksiat untuk menenangkan hati dan sifat iri hati melihat kebahgiaan orang lain.

Etika & Akhlak

110. (2013). Bertahajud seperti nabi. Al-Ustaz 34, hal. 20-23.

Nasihat tentang cara mengerjakan tahajud secara istiqamah dan sempurna. Cara mengerjakan solat witir termasuk bacaan selepas mengerjakan solat sunat ini, solat sunat fajar dan solat sunat taubat dijelaskan. 10 tip mudah untuk bangun malam turut disertakan.

Fiqh Ibadat – Solat

111. (2013). Hukum-hakam menanam pokok. Al-Ustaz 35, hal. 20-23.

Dalam Islam, menanam pokok memberikan manfaat kepada penanam yang akan berterusan memetik buah dan mendapat pahalanya. Isu lain yang dibincang termasuk menanam pokok tanpa izin di atas tanah milik orang, mencuri tanah dan hukum menanam pokok di atas kubur.

Etika & Akhlak, Fiqh Halal & Haram

112. (2014). Hanya kepadanya aku taasub. Solusi 65, hal. 48-49.

Sikap pencinta kebenaran ialah menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja pada bilabila masa. Kebenaran adalah hikmah yang dicari oleh setiap Muslim. Justeru, terimalah kebenaran, jangan taasub.

Etika & Akhlak

113. (2014). Sayangi pelaku maksiat. Solusi 68, hal. 48-49.

Mencela seseorang atas kesalahan yang pernah dilakukan merupakan sikap yang tidak beradab. Kita digalakkan berakhlak mulia semasa berinteraksi.

Etika & Akhlak

114. (2014). “Dia ahli neraka!”. Solusi 69, hal. 48-49.

Apabila menyedari kekurangan diri, akan lahir rasa malu apabila dipuji. Kita akan berasa tidak layak menerima setiap pujian tersebut. Apalagi, gembira dipuji melebihi kadar diri yang merupakan sifat tercela.

Etika & Akhlak

115. (2014). Kepala kambing terbaik. Solusi 70, hal. 48-49.

Apa pun profesi kita, berusahalah memberi yang terbaik dalam pekerjaan. Jangan jemu melakukan yang terbaik walaupun tiada siapa memuji dan menghargai kerana Allah selalu melihat perbuatan kita.

Etika & Akhlak

116. (2014). Dengan haiwan lagikan begitu. Solusi 71, hal. 48-49.

Kelakuan pencinta haiwan yang menyakiti manusia merupakan petanda bahawa cintanya kepada haiwan bukan kerana Allah. Makhluk harus lebih dicintai kerana mereka lebih mulia di sisi Allah.

Etika & Akhlak

117. (2014). Hidup penjual sayur lebih nikmat. Solusi 72, hal. 48-49.

Tukilan kisah Nizamul Mulk, penguasa kerajaan Bani Saljuk. Sikap manusia yang tidak menghargai apa yang dimiliki khususnya nikmat Allah ditegur.

Etika & Akhlak

118. (2014). Harga segelas air. Solusi 75, hal. 30-31.

Segelas air yang murah menjadi mahal apabila diperlukan. Begitu juga amal ibadah dan kebajikan kita yang amat diperlukan untuk menyelamatkan diri daripada neraka.

Etika & Akhlak

119. (2014). Ikon syabab: kisah remaja terdahulu, tarbiah remaja masa kini. Kuala Lumpur: Telaga Biru. 140 hal.

Kisah tokoh-tokoh pemuda Islam zaman dahulu yang pandai menetapkan matlamat dan mengatur strategi untuk mencapainya. Antara mereka ialah Yahya bin Yahya, Imam Malik bin Anas, Imam al-Bukhari dan Arthaah bin Munzir.

Asatizah & Ulama – Biografi, Etika & Akhlak, Pendidikan Keluarga – Keibubapaan

120. (2014). Membongkar peristiwa masa hadapan melalui hadis. Dalam Konvensyen Hadis, 8 & 9 Mac 2014, Auditorium Masjid Sultan, 9.00 pagi – 5 ptg. Anjuran bersama Masjid Ar-Raudhah, Masjid Assyafaah dan Muhammadiyah Association. Singapura: Masjid Ar-Raudhah, hal. 55 – 70.

Rasulullah S.A.W. dan hamba-hamba pilihan mengetahui sedikit tentang perkara ghaib dan tentang masa hadapan. Ini merupakan antara bentuk wahyu yang wajib diterima dan diimani oleh setiap muslim.

Hadis – Syarah

121. (2015). Tawassul si buta. Al-Ustaz 45, hal.76-77.

 

Ulama berbeza pendapat sama ada dibenarkan untuk bertawassul dengan selain daripada Rasulullah. Namun kebanyakan ulama membenarkannya berdalilkan tawassul Umar bin al- Khattab dengan Abbas bin Abdul Mutalib.

Akidah, Hadis – Syarah

122. (2015). Hukum tidur meniarap. Al-Ustaz 46, hal. 76-77.

Semua ulama bersepakat bahawa cara tidur yang paling baik dan mengikut sunnah adalah dengan berbaring di atas sisi sebelah kanan.

Fiqh Halal & Haram, Hadis – Syarah

123. (2015). Minta cerai, tak bau syurga? Al-Ustaz 47, hal. 74-75.

Hadis yang mengandungi larangan meminta khuluk ini dan hadis yang berkaitan dengannya semua sanadnya lemah dan tidak sahih berasal dari Nabi S.A.W.

Etika & Akhlak, Hadis – Syarah

124. (2015). Solat sambil pejam mata. Al-Ustaz 48, hal. 74-75.

Para ulama berbeza pendapat berkenaan arah pandangan dalam solat. Hadis yang menyebut tentang solat sambil memejam mata dianggap lemah dan ia tidak cukup kuat untuk menjadi hujah dalam perkara hukum hakam.

Fiqh Ibadat – Solat, Hadis – Syarah

125. (2015). Hukum jual beli kucing. Al-Ustaz 49, hal. 74-75.

Tiada hadis sahih yang melarang jual beli kucing sebagaimana pendapat al-Tirmizi, Abu Awanah, al-Khatabi dan lain-lain. Hadis yang meriwayatkan Nabi melarang daripada menjual kucing, ada dua takwilan, yakni larangan berbentuk makruh tanzih dan berkaitan dengan kucing liar.

Fiqh Halal & Haram, Hadis – Syarah

126. (2015). Walaupun bukan yang pertama. Solusi 76, hal. 30-31.

Jika tidak menjadi yang pertama, jadilah yang terbaik seperti yang amalan Imam Malik penulis kitab ‘Al-Muwatta”, rujukan terpenting ahli hadis.

Etika & Akhlak

127. (2015). Apabila ulama mengotakan janjinya. Solusi 77, hal. 32-33.

Ulama berperanan untuk bergaul dengan masyarakat agar mudah dirujuk. Mereka harus bekerjasama memartabatkan ilmu dan membetulkan kekeliruan.

Etika & Akhlak

128. (2015). Ingat Allah ketika senang. Solusi 79, hal. 32-33.

Jika kita berhenti beribadah apabila terhimpit kesempitan bermakna kita telah memutuskan talian hayat yang dapat mengeluarkan kita daripada kesusahan tersebut.

Etika & Akhlak

129. (2015). Logik orang soleh. Solusi 82, hal. 32-33.

Logik orang soleh menjadikan rukun iman sebagai asas mengamati dan mentafsirkan peristiwa. Cara berfikir begini membuat mereka menjadi lebih bijaksana.

Etika & Akhlak

130. (2015). Jangan hampakan harapan. Solusi 85, hal. 32-33.

Muslim terbaik merupakan orang yang paling besar khidmatnya kepada manusia dengan membantu dan tidak menghampakan harapan orang lain.

Etika & Akhlak

131. (2015, Jun). Apabila minda mula terasa bebal. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 47, hal 30-31.

Seringkali pelajar menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Dalam menghadapi peperiksaan, mesti ada soalan yang sukar untuk dijawab.

Islam & Ilmu

132. (2015, Jul). Fokus pada minat. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 48, hal 26-28.

Minat merupakan rahsia terpenting di sebalik kejayaan. Semua tokoh besar dalam sejarah sangat meminati apa yang mereka lakukan.

Etika & Akhlak

133. (2015, Okt). Sebab anda ahli ilmu. Gen-Q: Manual Remaja Bertakwa. Isu 50, hal 30-31.

Ilmu itu sangat penting dan bermanfaat bagi manusia. Ilmu dapat membawa manusia ke syurga dan mengheret tuannya ke neraka jika ia melahirkan penyakit hati.

Pendidikan Islam

134. (2015). Ikon syabab 2. Kuala Lumpur: Telaga Biru. 99 hal.

Menceritakan tokoh-tokoh pemuda Islam zaman dahulu yang pandai menetapkan matlamat dan mengatur strategi untuk mencapainya. Mereke termasuk Yahya bin Yahya, Imam Malik bin Anas, Imam al-Bukhari, Arthaah bin Munzir dan ramai lagi.

Sejarah Islam – Biografi

135. (2015). 47 Superstar Syurga. Kuala Lumpur: Telaga Biru. 256 hal.

Generasi para sahabat sepatutnya dipilih sebagai model dan contoh kepada umat Islam. Merekalah para tokoh graduan madrasah tarbiah Rasulullah. Selain mengikuti sunah dan jejak Baginda, pasti kita juga mahu meneladani keimananan, kecerdasan, keperwiraan dan keberanian.

Sejarah Islam – Biografi

136. (2015). Dalam hati ada syurga. Kuala Lumpur: Telaga Biru. 206 hal.

Sabda Rasulullah S.A.W. “Ingatlah, dalam jasad manusia terdapat seketul daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh badan akan menjadi baik. Apabila daging itu tidak baik, maka seluruh badan akan rosak. Ingatlah, daging itu ialah hati.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Tasawuf / Tazkiyyatun Nafs

137. (2016). Bolehkah perempuan ziarah kubur? Al-Ustaz 50, hal. 74-75.

Para ulama berbeza pendapat dalam mengamalkan hadis yang melarang kaum wanita menziarahi kubur. Kebanyakan ulama daripada aliran tradisional berpendapat hukum menziarahi kubur harus bagi wanita jika mereka menjaga adab-adab kesopanan.

Fiqh Halal & Haram, Wanita – Hak & Tanggungjawab

138. (2016). Di mana tangan mesti diletakkan?. Al-Ustaz 51, hal. 74-75.

Hadis-hadis sahih menyebut bahawa Rasulullah meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri ketika solat. Justeru, tiada perbezaan pandangan dalam kalangan ahli hadis dan majoriti fuqaha bahawa sunat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

Hadis – Syarah, Fiqh Ibadat – Solat

139. (2016). Doa berbuka puasa. Al-Ustaz 52, hal. 74-75.

Mengupas 2 hadis marfu’ berkenaan doa berbuka puasa. Juga menyentuh hukum berdoa ketika berbuka puasa dan menjelaskan doa yang patut dibaca.

Doa & Zikir, Hadis – Syarah, Fiqh Ibadat – Puasa

140. (2017). Fiqh hadis : memahami hadis tidak semudah : sahih itu sunnah, daif itu bidaah. Kuala Lumpur: Telaga Biru.

Selain ketelitian, seorang pengkaji harus memiliki kesabaran. Perbincangan ilmu ini tidak semudah “ Hadis ini sahih, justeru hukumnya sunat”, atau “Hadis ini palsu, justeru hukumnya haram”, dan yang seumpamanya.

Hadis – Hukum

141. (2018). Fiqh zikir: konsep, hukum dan amalan. Wacana Ilmiah Kesederhanaan Dalam Islam : Melestarikan Warisah Nubuwah. Pembentangan Kertas Kerja oleh: Ustaz Dr Umar Muhammad Noor, Ustaz Dr. Leyakat Ali dan Ustaz Iqbal Zain Al- Jauhari.

Ia menjelaskan hakikat zikir dalam Islam serta kekeliruan yang berlaku. Beberapa hukumhakam tentang zikir yang sering diperselisehkan turut diperbincangkan untuk menawarkan pandangan yang paling bersederhana. Beberapa zikir untuk amalan seharian juga disebutkan.

Zikir & Doa

stories from the author

Edition No. 9

manhaj-wasati-dalam-berinteraksi-dengan-hadis
Manhaj Wasati Dalam Berinteraksi Dengan Ilmu Hadis

Manhaj wasati dan Ilmu Hadis Apabila mengamati wacana intelektual Islam semasa, terutama yang berlaku di rantau Asia Tenggara, kita akan…

  • 524
  • 0

other authors