Nurul Hidayah Binte Kamis | Pergas Blog

authors

Nurul Hidayah Binte Kamis

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Muamalat dan Kewangan Islam), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor

Pekerjaan:

Pegawai Eksekutif, Sekretariat ARS

Penulisan

1. (2014, Sep-Dis). Sejarah dan perkembangan Takaful di Singapura. Bahagian Satu. Ar-Risalah 16, hal. 12-17.

Fiqh Muamalat

2. (2015, Jan-Apr). Takaful dan insurans di Singapura. Bahagian Dua. Ar-Risalah 17, hal. 18-21.

Fiqh Muamalat

3. (2015, Mei-Ogos). Takaful dan insurans di Singapura. Bahagian Ketiga. Ar-Risalah 18, hal. 15-17.

Sedutan dari tesis sarjana muda; “Sistem Takaful dan Insurans Konvensional serta Aplikasinya di Singapura” yang menyentuh tentang sejarah dan perkembangan takaful tempatan dan prinsip muamalahnya.

Fiqh Muamalat

4. (2016, Mei-Ogos). Ulasan buku “Islam dan pluralisme agama: memperkukuhkan tauhid di zaman kekeliruan”. Ar-Risalah 21, hal. 37-38.

Ulasan Buku

stories from the author

SINGAPURA

takaful-dan-insurans-p3
Takaful dan Insurans di Singapura (Bahagian Ketiga)

Undang-undang berkaitan dengan Takaful MAS (Monetary Authority of Singapore) yang tanggungjawab untuk mengawasi sektor insurans di Singapura, ditubuhkan sebagai badan…

  • 474
  • 0

MASYARAKAT

takaful-dan-insurans-di-singapura-p2
Takaful dan Insurans di Singapura (Bahagian Kedua)

Terdapat dua prinsip iaitu Konsep tabarruk dan Konsep wakalah. 1. Konsep tabarruk Merupakan antara ciri penting yang menjadi landasan syariah…

  • 720
  • 0

KEHIDUPAN MUSLIM

sejarah-dan-perkembangan-takaful-di-singapura-1
Sejarah dan Perkembangan Takaful di Singapura

Sistem kewangan Islam telah berkembang pesat sejak tahun 1975 setelah tertubuhnya Bank Faisal di Egypt. Kini terdapat lebih dari 300…

  • 618
  • 0

other authors