Siti Khadijah Binte Ali | Pergas Blog

authors

Siti Khadijah Binte Ali

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda Usuluddin (Tafsir dan Ulum Quran), Universiti Al-Azhar, Iskandariyah,
Mesir

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas
Konsultan Pemakanan Speed Slim

Penulisan

1. (2018, Sep – Dis). Pemakanan sihat mengikut al-Quran dan Sunnah. Ar-Risalah, 28, hal. 13-15.

Etika & Akhlak

stories from the author

CONTEMPORARY ISSUES

dates
Pemakanan Sihat Mengikut Al-Quran dan Sunnah

Al-Quran adalah panduan kehidupan untuk manusia bagi segala sudut aspek kehidupan termasuk tentang pemakanan sihat. Setiap pemakanan yang dibolehkan atau…

  • 2093
  • 1

other authors