Yaacob Bin Elias (1932-1995) | Pergas Blog

authors

Yaacob Bin Elias (1932-1995)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan Madrasah Aljunied

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (1978). Islam dan pedoman hidup. Singapura: Ansarul Sunnah, 86 hal.

Mengandungi dasar mundur majunya Islam, hikmat, pendidikan dan sebagainya. Sebahagian isi kandungannya merupakan ceramahnya yang pernah disiarkan di Radio Singapura anjuran Jamiyah pada tahun-tahun 1960-an.

Dakwah, Agama & Kemajuan

2. (1982) Fiqh Sunnah dari pendapat 4 Mazhab. Jilid 1 & 2. Singapura: Darul Sunnah. Diterbit semula: (1996). Fiqh Sunnah dari pendapat 4 Mazhab. Jilid 1 & 2. Singapura: Darul Sunnah.

Penjelasan setiap hukum dimulakan dengan dalil naql petikan hadis-hadis dan pendapat empat mazhab. Diakhiri dengan kata muktamad rumusan penulis dengan rujukan pendapat fuqaha serta kitab turath(lama) termasuk al-Auza’i Imam Tarmidzi, Ibn Qudamah dalam al-Mughni dan Imam Nawawi dalam al-Majmuk.

Fiqh 4 Mazhab

other authors