Yazid Bin Muhamad Salleh | Pergas Blog

authors

Yazid Bin Muhamad Salleh

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Bahasa Arab, Sastera & Linguistic),
Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana (Kajian Silang Agama Islam), Universitas Islam
Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Pekerjaan:

Pengasas / Ketua Eksekutif, Aspire Institute

Penulisan

1. (2012, Feb). Cabaran masa kini dan peluang masa hadapan. Dalam Seminar Masyarakat Berteraskan Al-Quran, anjuran MUIS @ Singapore Islamic Hub, Feb 2012.

Membincangkan cabaran-cabaran dalam penghayatan al-Quran termasuk kefahaman bahasa Arab, penyelarasan usaha dalam menganjurkan ceramah dan pengaruh media sosial.

Al-Quran – Tafsir

other authors