Wasat | Pergas Blog

wasat

wasati-dalam-menangani-perbezaan-dalam-amalan-solat

Wasati (Sederhana Dan Adil) Dalam Menangani Perbezaa...

Dengan kesedaran untuk mendalami ilmu agama semakin meningkat di kalangan masyarakat termasuk mempelajari amalan-amalan yang bersandarkan Sunnah[1]yang sahih, adab dalam…

 • 4963
 • 0
Wasat Edition

Edition No. 36

36-3
A Contextualised Interpretation for a Common Standpo...

The idea of polygamy in Singapore is considered as a taboo issue. It is rarely...

 • 27
 • 0

Edition No. 36

36-2
Beberapa Kelemahan Di Dalam Menanggapi Sejarah Rasul...

Artikel ini ditulis hasil dari interaksi saya dengan beberapa individu di dalam masyarakat. Walaupun pengalaman...

 • 38
 • 0

Edition No. 36

36-1
Mengenali `Urf (Adat Kebiasaan) Di Dalam Pembuatan H...

Usul Fikh adalah ilmu membahaskan kaedah-kaedah yang digunakan untuk menghasilkan hukum syarak daripada dalil-dalil terperinci.[1]...

 • 40
 • 0

Edition No. 36

meja-penyunting (1)
Dari Meja Penyunting - Edisi 36

Alhamdulillah, sekali lagi Wasat dapat bertemu dengan pembaca bagi edisi no. 36 / Disember 2020,...

 • 13
 • 0

Edition No. 35

35-3
The Muslim Ummah – A Moderate or A Justly-Balanced...

This short article argues that the word moderate, as the English translation of wasaṭiyyah, is...

 • 156
 • 0

Edition No. 35

35-2
Ada Apa Dengan Khilafah Islamiyah?

Perkataan khalifah berasal dari kata terbitan dalam Bahasa Arab iaitu takhallafa, yang membawa maksud “datang...

 • 158
 • 0